Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


stary, 2017-04-26 20:17:03

do ewa maria Nie potrafiłbym tego ująć. Dziękuję.

ewa maria, 2017-04-26 13:18:45

Tak, przyznaję, drżę Panie przed Tobą...trochę z lęku i niepewności, trochę z nieśmiałości i obawy, że nie zasługuję na Twoją miłość bo codziennie "oblewam mój test"...rozmyślając egoistycznie : "Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat?" Tymczasem życie upływa...a ja ciągle tak dziwnie - nie w pełni Cię kocham... tak, jakbym nie rozumiała do końca KIM JESTEŚ i co tak naprawdę dla mnie uczyniłeś...Ta zasłona przeszkadza mi...zdejmij ją Panie z moich oczu i serca...zdejmij! Daj poznać SWOJE PRAWDZIWE OBLICZE. Tak pragnę być w Twoim domu...szukam Cię więc w Słowie i wszędzie dookoła...Pragnę więcej...więcej... "Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi." Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. https://youtu.be/2mOzBGjrbGA

danusia, 2017-04-26 12:20:23

Święty Jan od Krzyża "O Trójcy Przenajświętszej " 7 O WCIELENIU (Prosigue la Encarnación) (ciąg dalszy) Już przyszedł ów czas wielki, W którym się spełnić miało To dzieło wyzwolenia, Co dusze z pęt wyrwało. W czasach prawa Mojżesza, Gdy trwała jeszcze wina, Tymi słowy przemawia Bóg do swojego Syna: “Twoja Oblubienica, Na Twój obraz stworzona, I w tym, co Ci jest miłe, Tobie upodobniona. Od Twej wzniosłej istności Różni się jednak ciałem, Jest jedno święte prawo W kochaniu doskonałym: By Oblubieniec z Miłą Podobni byli dwoje, Bo wtedy tym obfitsze Rozkoszy czerpią zdroje. I Twa Oblubienica Wzrosłaby w majestacie, Gdyby Cię oglądała W ciała swojego szacie". ,,Ma wola jest Twą wolą - Była odpowiedź Syna - I pełnić wolę Twoją, To ma chwała jedyna! I pragnę spełnić, Ojcze, Woli Twojej zamiary, Bo przez to się objawi Twoja dobroć bez miary. Objawi się Twa wszechmoc, Twojej mądrości zdroje. Pójdę ludziom na ziemi Ukazać piękno Twoje! Pójdę szukać mej Miłej, Krzyże jej, ból i męki Wezmę na barki swoje, By nie znała udręki. I by zaznała życia, Dam za nią życie moje, Wyrwę ją z bagien świata, Zwrócę w ramiona Twoje!" Bóg zawezwał anioła, Co Gabriel miał miano, I wysłał Go do Panny, Którą Maryją zwano. I za Jej przyzwoleniem Rzecz Boska się ziściła: Sama Trójca Najświętsza Słowo ciałem okryła. I chociaż Trzej działali, W jednym się dopełniło 11, W Maryi czystym żywocie Słowo się Boże wcieliło. I Ten, co tylko miał Ojca, Odtąd Matkę uznaje - Lecz inną od tych niewiast, Którym poczęcie mąż daje. I z Jej czystych wnętrzności On ciało swe przyjmuje, Dlatego się Syn Boży Synem człowieczym mianuje. Wydanie IV -przejrzane i poprawione. Wydawnictwo O>O> Karmelitów Bosych 1986 rok.

Jolanta, 2017-04-26 11:59:26

Bóg nie jest prokuratorem, nie potępia mnie, nie oskarża i nie osądza. On usprawiedliwił mnie na Krzyżu i pragnie, żebym zobaczyła siebie w Jego świetle. A w Jego świetle widać przede wszystkim, jak bardzo Bóg mnie kocha! I tylko moja wiara może być przyjęciem tej bezwarunkowej, bezinteresownej Miłości.

danusia, 2017-04-26 10:55:49

"Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!» Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali."Dz 5, 17-26 Wcale nie było łatwo, a jakie turbulencje i bliskie " zderzenia czołowe".Potem błogosławiony pokój , bo Pan zwyciężył. Dopóki żyjemy to walka trwa. Błogosławionego dnia, dla nas wszystkich, idących ku Niebu.

czciciel, 2017-04-26 10:45:47

Jakże Cię późno umiłowałem , Nadziejo moja ...

Teresa 2, 2017-04-26 10:36:36

Boże Ojcze jesteś Najlepszym i Najmilszym Ojcem Chwale Ciebie Panie i uwielbiam , wznosze w gore swoje rece uwielbiajac imie Twe ,bo wielkiś Ty , wielkie rzeczy czynisz dziś ,nie dorówna Tobie nikt , nie dorówna Tobie nikt

., 2017-04-26 08:00:04

Gdy słowa nie wystarczają, prawdziwie kochający poszukuje odpowiedniego daru, aby wypowiedzieć ukochanej osobie swoją miłość. Tak Bóg ukochał mnie i Ciebie, że ofiarował Najcenniejszy Dar – jest nim Syn, umiłowany Jedynak (monogenous). Jezus widząc miłość Ojca do stworzenia, zagubionego i bezradnego stworzenia, sam pragnie stać się Darem Ocalającym człowieka, okazuje jednocześnie nieskończoną miłość Ojcu: „Pójdę szukać mej miłej, krzyże jej, ból i męki wezmę na barki swoje, by nie znała udręki. I by zaznała życia, dam za nią życie moje, wyrwie ją z bagien świata, zwrócę w ramiona Twoje!" (Św. Jan od Krzyża, „O Trójcy Przenajświętszej”) Tak miłuje Bóg… Gdy o tym myślę, gdy rozważam TAKĄ MIŁOŚĆ moje serce wypełnia wzruszenie i uwielbienie Trójjedynego.

m, 2017-04-26 06:40:19

♪ O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia; Napoju życia, z nieba dla nas dany! O zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany ♪

Grzegorz, 2017-04-25 23:59:47

Jaki naprawdę jesteś Panie Boże? Proszę daj mi nowe serce i nowe oczy, abym ujrzał Cię w pełni Twojej chwały. Moje serce i mój wzrok niedomagają i zaciemniają Twój obraz, ale widzę promienie Twojego Światła. Bądź wywyższony teraz i na wieki, a Twoja chwała niech rozleje się po całej ziemi jako jest w Niebie! Dziękuję Ojcze Michale! Ave Maria, Regina Angelorum!

m, 2017-04-25 23:26:11

:) i to się nazywa Dobra Nowina! Amen - pozdrawiam ❀

czciciel, 2017-04-25 22:59:24

NIE LĘKAM SIĘ , BO UFAM TOBIE ... GŁOSIĆ W ŚWIĄTYNI to znaczy ; wszystkie słowa jakie wypowiadamy o tym życiu powinny być zgodne z naszym postępowaniem . Czyli najpierw mamy GŁOSIĆ W SERCU w zgodzie z własnym sumieniem , od tego trzeba zacząć . Przykłady życia pociągają tak jak autentyczne świadectwa ludzi wiarygodnych . Gdy zatracimy w sobie Ten Dar Ducha Świętego to choć byśmy wypowiadali najpiękniejsze słowa mądrości na nic się przydamy innym , będziemy jak sól bez smaku . " Spójrzcie na Niego a Rozpromienicie się Radością " , czyli będziecie mieli Tego Ducha w sobie i będziecie mogli się NIM Dzielić . Tak trzeba nam GŁOSIĆ JEZUSA ; Z JEZUSEM . W bezpośredniej Jego Bliskości i z czystym sercem . Wtedy , TO ON BĘDZIE TYM ŚWIATŁEM , KTÓREGO GŁOSIMY , czyli wszystko co z Nim czynimy nie będzie się bało wzgardy i wyśmiania , bo będzie DOBRE , stąd się bierze ta ufność Dzieci Bożych dających świadectwo , z Prawdy ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl