Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


danusia, 2017-02-20 14:14:19

"«Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem»." Mk 9, 14-29 Modlitwa i umartwienie wytrwałe, w którym m.in zawarty może być post, nie czyni w nas rozproszeń, a tym bardziej pozwala się cieszyć obecnością Pana, który przez dusze święte, miłe Jemu, działa, tak, że diabły uciekają . W Imię Jezusa Chrystusa, idąc do bliźniego z pomocą i dobrym sercem, jako Jego uczniowie, w tej posłudze ,doznajemy także uwolnienia od Złego. Pan jest mocą Swojego ludu.

Teresa 2, 2017-02-20 09:03:28

Dziś Chrystus robi porządek aby pokazać nam gdzie powinno być miejsce szatana ale najpierw był o to poproszony podpowiada nam też,że miła jest jemu nasza modlitwa i post

Gość, 2017-02-20 08:03:32

"Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!"(Mk9,22b) - Czy to jest prośba o nawrócenie, czy tylko o uwolnienie od cierpień? Jeśli będę się opierać nawróceniu, nieprzyjaciel nigdy nie wypuści mnie z garści. Jeśli zaś odpowiem miłością na Bożą miłość, Bóg na pewno wysłucha moich modlitw i odtąd wszystko stanie się możliwe.

., 2017-02-20 07:51:54

Jezu proszę, ulecz mnie z wygody niewypowiedzianych słów, powstrzymywania się od opinii, które powinny być wyrażone, łatwego milczenia, które jest obojętnością i ucieczką, tłumionych „spienionych” emocji. Tym, którzy wołają do Ciebie o moje uzdrowienie, przymnóż wiary i usłysz ich wstawiający się za mną głos. Gdy mnie podnosisz, gdy stoję, napełniaj mądrością miłości moje słowa, aby były wypowiadane tam, gdzie to konieczne i ważne, do tych, którzy czekają na wsparcie i pocieszenie. Niech moje słowa opowiadają o pięknie i mocy Twojej Wiernej i Uzdrawiającej Miłości i nie pozwolą uciszyć się niememu duchowi.

Grzegorz, 2017-02-20 06:59:29

Jezus jak dobry lekarz, pyta, stawia diagnozę i uzdrawia. Jest potężny kiedy przepędza złego i delikatny kiedy podnosi chłopca za rękę. Dziękuję Ci, Panie Jezu! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Salvatoris!

m, 2017-02-20 00:25:37

:) Jezus jest wspaniały, niesamowity

czciciel, 2017-02-19 22:54:48

O JEZU , JAKŻE CIĘ MIŁUJĘ ... świadectwa Twoje Ojcze Michale godne są wiary bo oparte są na Słowie , zatem świętość przystoi , po wszystkie dni nasze . Tylko , wszystko możliwe jest dla tego , który wierzy . Modlitwa i post , modlitwa i post , modlitwa i post także na złego ducha , idę ...

Kawnice127, 2017-02-19 22:29:26

Bog zapłac O. Michale

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl