Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


danusia, 2017-02-21 11:52:29

"«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie»."Mk 9, 30-37 Być wydanym w ręce ludzi to : "Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu poniżenia."Syr 2, 1-11 Syr 2, 1-11

czciciel, 2017-02-21 10:36:20

lecz biada sercu zniechęconemu , ponieważ nie ma ufności , nie dozna opieki ...

Jolanta, 2017-02-21 08:39:27

"Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mk9,37). Nie szukajmy tych, którzy zrobią coś dla nas, ale tych, dla których my możemy coś zrobić.

Grzegorz, 2017-02-21 07:57:07

Jest Cisza i cisza. Chciałbym ukochać Ciszę i umieć przerywać tę ciszę, którą codziennie sami stwarzamy. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

., 2017-02-21 07:51:55

Ramiona Jezusa – miejsce bezpiecznego schronienia i budowania swojej wartości. Pozwolić się Jezusowi objąć, być jak małe dziecko, dzieciątko (gr.παιδιον – paidion), spokojnym, ostatnim w zaradności, przylgnąć, nie odstępować, ufać i wołać tylko do Niego. On zajmuje się Tobą i mną (Syr 2). Oto cała nasza godność i wielkość.

Sławku , 2017-02-21 06:21:18

Ze szczerej pokory i uznaniu swej małości przed Pa nem,dostajemy Miłość w darze,a kiedy Ona przychodzi,nasze własne ja jest na" szarym końcu".Błogosławionego dnia!

m, 2017-02-21 00:15:23

pozdrawiam ❀

m, 2017-02-21 00:10:39

♪ zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni, mocni w wierze i wdzięczni bo On jest źródłem życia. Alleluuja, Alleluja, Alleluja ♪

m, 2017-02-21 00:08:14

oby tylko, nie zabrakło nam Ducha Bożego, :)

czciciel, 2017-02-20 22:33:38

pozwól mi się wyciszyć , W TOBIE CHCĘ SIĘ SKRYĆ ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl