Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jolanta, 2022-11-25 10:02:10

Chociaż słowa Pana trwają na wieki, wystarczy tylko chwila, aby o nich zapomnieć. Czy jest jakiś sposób, aby ta moja „pamięć serca” nie zawodziła mnie tak często?

teresa 2, 2022-11-25 08:47:38

Ono nas kształtuje na Twój obraz

teresa 2, 2022-11-25 08:46:16

Jezu dzięki Twemu Słowu stajemy się podobnymi Tobie

., 2022-11-25 07:54:17

W niebie będziemy oglądać JEZUSA – SŁOWO WCIELONE, UKRZYŻOWANE I ZMARTWYCHWSTAŁE, będziemy z uwielbieniem Go słuchać patrząc w Jego Oczy. Zostanie odsłonięty i do końca słyszalny Ten, którego tu i teraz możemy słuchać i oglądać poprzez wiarę.

Grzegorz, 2022-11-25 05:27:51

Chwała Tobie, Słowo Boże, teraz i na wieki wieków! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Verbi!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl