Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


., 2022-11-26 08:47:40

Uważać na siebie to czuwać i modlić się w każdym czasie czyli trwać w obecności Tego, który JEST i który PRZYCHODZI. Tylko tak można sercem gotowym przyjąć Syna Człowieczego, który jest blisko.

teresa 2, 2022-11-26 07:55:31

Poprzez umartwienie ciała dusza staje się pokorniejsza

Grzegorz, 2022-11-26 07:19:20

Zadbajmy o serce po Bożemu. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Refugium Peccatorum!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl