Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


teresa 2, 2022-03-04 09:32:19

Kochać do końca tylko tyle wymaga ode mnie mój Stwórca drogę wskazuje On sam

Jolanta, 2022-03-04 08:54:52

Dzisiaj także wybierasz, Panie, uczniów i uczysz nas, że szczytem przyjaźni jest miłość braterska. Miłość, która przez wypełnianie przykazań wyraża się najpełniej.

., 2022-03-04 07:21:44

Odkryć Miłość Ojca i wytrwać w Niej, jak wytrwał Jezus. Tylko trwanie, doświadczanie pełni radości przy Sercu Ojca i przyjaźni z Jezusem, owocuje miłością, wzajemną miłością z drugą osobą. Taką miłością żyje Jezus, taką nam daje i takiej oczekuje.

Grzegorz, 2022-03-04 05:30:57

Jezu, oddałeś za mnie życie. Nadal odkrywam ten Dar. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Vitae!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl