Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


lucy , 2022-03-03 12:13:55

... wybieram życie z Chrystusem ... to nic że krzyż ... jeśli kocham wszystko jest możliwe ... dzięki o. Michale.... błogosławionego dnia 🙏🙏🙂

teresa 2, 2022-03-03 08:49:49

Zatem cierpienie ma sens

Jolanta, 2022-03-03 08:31:16

Wyższe dobro, jakim jest wyznawanie wiary, ewangelizowanie, naśladowanie Pana stoi ponad każdym dobrem tego świata. I chociaż wziąć krzyż, to kochać aż do bólu, dzielić się, aż zaboli i wierzyć, aż zaboli - to Droga z Jezusem jest jedyną drogą do zbawienia.

., 2022-03-03 08:10:38

Bądź uwielbiony Jezu obecny w człowieku odrzuconym, cierpiącym, konającym, w tym, który pokornie przyjmuje i dźwiga krzyż swojej codzienności, wierząc, że tracenie życia jest wchodzeniem w Życie, a śmierć otwiera drzwi do Zmartwychwstania.

Grzegorz, 2022-03-03 07:51:22

Panie Jezu, moje małe cierpienie oddaję za narody pogrążone w wojnie, za nas wszystkich z prośbą o Miłość, Wiarę i Nadzieję. Przyjdź, Panie Jezu! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Spes Nostra!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl