Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jolanta, 2023-03-17 10:45:48

Zasłuchana w Boże słowo, znająca je dobrze, w spotkaniu z Jezusem zyskuję potwierdzenie dla swoich intuicji: celem życia wiary nie jest religijność, ale słuchanie Boga, a z tego rodzi się żywa miłość Boga i bliźniego. Jednocześnie, szczere spotkanie z Jezusem zawsze pokazuje nam, że jeszcze czegoś nie wiemy, że jest jeszcze dalej droga przed nami, że to jeszcze nie koniec naszej przemian

Grzegorz, 2023-03-17 08:25:40

Słucham Cię, Panie! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

teresa 2, 2023-03-17 08:13:10

Dzięki modlitwie mamy więzi z Niebem

., 2023-03-17 07:20:48

Najpierw słuchać, potem wchodzić w DIALOG MIŁOŚCI na poziomie serca, umysłu, woli z Bogiem, który jest Pierwszy. Z tego Dialogu czerpiemy moc do miłowania człowieka.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl