Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jolanta, 2022-10-20 09:42:26

Jezus przyszedł na świat jako światło, ogień miłości. Jeśli go przyjmę, wypali we mnie złe skłonności, aż moja niepokorna natura zmieni się w usposobienie kierowane natchnieniami Ducha…

teresa 2, 2022-10-20 08:20:38

Sakramenty święte torują nam drogę do Nieba

., 2022-10-20 07:53:20

Raz zanurzona w śmierci Chrystusa, która jest objawieniem Jego Miłości podczas Chrztu Św., nieustannie doświadczam Ognia Miłości i Wody Obmycia w Eucharystii. Bądź uwielbiony Jezu w Tym Niepojętym Darze.

Grzegorz, 2022-10-20 00:16:56

Ogień i Woda. A jednak są do pogodzenia. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Stella Matutina!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl