Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


b, 2017-01-17 14:41:03

W dzisiejszej Ewangelii mamy przykład bezdusznej (nad)interpretacji przepisu religijnego. A czy w czasach nam współczesnych nie dochodzi do głosu TREND PRZECIWNY: nadmierna liberalizacja przykazań bożych/kościelnych? Choćby tych (w nawiązaniu do dzisiejszego czytania), które dotyczą "święcenia dni świętych"?

danusia, 2017-01-17 12:31:15

Mając zaspokojone potrzeby duchowe, wszystkie inne tracą na znaczeniu. Boże ukryty w Hostii, zmiłuj się nad nami.

Jolanta, 2017-01-17 11:28:18

Wszystko, co czynimy ma wypływać z miłości, z pragnienia serca, a nie skrupulatnego i bezdusznego wypełniania nakazów prawa. Mamy kochać, a nie rozliczać się przed Bogiem.

czciciel, 2017-01-17 10:29:08

zawsze z matmy byłem słaby , ale ; NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK ALE TYM CO MU BÓG OFIAROWUJE ... potrzeby fizjologiczne ; woda , powietrze i pokarm to tylko baza do głównej potrzeby jaką jest SAM BÓG . Z wiarą i nadzieją , z tymi wiernymi towarzyszkami tak wiernymi jak samo Przymierze z Bogiem możemy zaufać SŁOWU BOGA . Ta TRWAŁA NADZIEJA NA WSPÓLNE Z NIM BYTOWANIE JEST SZCZEGÓLNIE WYRAŹNA , GDY PRZYCHODZI CZAS ŻNIW , CZAS KRESU NASZEGO ŻYCIA .Wspominam dziś Tomka Kalitę , który , jak wielu z nas , swoją drogą doszedł do Prawdy jaką jest Sam Bóg . Coś Go łączyło z Ks. Janem Kaczkowskim , nie tylko glejak , ale wspólne dochodzenie do Prawdy ... Tak samo z Chrystusem , gdy idziemy tą samą drogą ... wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a Światłość Twoja niech Go nie opuszcza , amen .

medyczka, 2017-01-17 09:57:10

Myślę, że Apostołowie przy Panu Jezusie nie przytyli. Przypuszczam nawet, że często mogli być głodni, bo inne (niż jedzenie) sprawy były dla Nich/ich Mistrza ważniejsze/pilniejsze. Dlatego całkiem zrozumiały wydaje mi się fakt, że w "wędrownej przerwie" posilili się sposobem najbardziej dostępnym, choć prymitywnym (czy ja lub Ty chcielibyśmy dostać na śniadanie surowe ziarenka żyta?). A w takim kontekście zdarzenia zarzut nieprzestrzegania szabatu był dowodem ewidentnie złej woli ludzi, którzy formalizm religijny postawili wyżej niż prawo miłosierdzia... A przecież zamiast krytykować mogli zaprosić zgłodniałych na posiłek... Ale czy i ja tak właśnie czasem nie postępuję?

Teresa 2, 2017-01-17 09:25:16

Kłos jest owocem zboża,muszę zadbac by owoc mego życia był przydatny do spożycia , by nie wywołał chorób czuwanie to moje zadanie na dziś

Grzegorz, 2017-01-17 07:51:51

Pan nas zna, 'przenika nasze serca swoim światłem'. Bóg jest Mądrością. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Sedes Sapientiae!

., 2017-01-17 06:22:33

Jezu, dotknij mojego serca wypełnionego bezwzględną miarą prawa i uczyń mnie bezmiarem miłości. Wybierz czas i sposób obdarowania i zaspokojenia, Ty, który znasz moje potrzeby i głód, codzienność i świętowanie.

ms, 2017-01-16 23:53:08

Wszystko jest łaską. Dziękuję Ci Ojcze za wszystko!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl