Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


MTK, 2015-12-23 18:52:39

O Panie, co ma się jeszcze w moim życiu wydarzyć, by - jak Zachariaszowi - rozwiązał się mój język? I by za głoszeniem wielkich dzieł Boga szedł także czyn? Marana tha!

filemona, 2015-12-23 14:41:46

Czcigodny Ojcze Michale, nie będzie mnie w Święta Bożego Narodzenia - dlatego już dziś spieszę z życzeniami;; nadal rozsiewaj wśród nas Bożą Mądrość wraz z radością Aniołów, ufnością Św.Józefa i wiarą pasterzy betlejemskich jaką promieniujesz. Zapewniam o codziennej modlitwie, we wszystkich Twoich Ojcze intencjach.

Renata, 2015-12-23 11:04:49

Po prostu żyć dla Boga...

Grzegorz, 2015-12-23 07:55:50

A zatem być jak Zachariasz, ufać Bogu! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Virgo Fidelis!

antonina, 2015-12-23 07:03:45

dziękuję o.Michasiu. - a "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki " J 10,27 .

filemona, 2015-12-22 23:57:38

Boże mój, proszę spraw bym miała wiarę, ufność i posłuszeństwo Zachariasza - a wówczas będę pewna, że idę Twoimi ścieżkami.Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący i wszyscy święci. Amen

czciciel, 2015-12-22 23:13:10

dalej ; ON ROZWIĄZUJE JĘZYKI , OTWIERA USTA , I WIELBI BOGA w nas

czciciel, 2015-12-22 23:05:52

" Kimże będzie To dziecię ? bo istotnie Ręka Pańska była z Nim .Narodzeni z Ducha Świętego , jak Jan , napełnieni są przez tegoż Ducha , ANIOŁA PRZYMIERZA . Anioł Przymierza , którego pragniemy To DUCH ŚWIĘTY . Jest ON jak ogień złotnika by oczyszczać nasze dusze byśmy godni miłosierdzia Pana Jemu składali ofiary miłe Bogu naszemu .

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl