Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


jolantakonopka, 2015-12-08 21:24:47

MATKO BOGA I MATKO NASZA OTULAJ NAS PŁOMIENIEM MIŁOŚCI.Błogosławionego wieczoru i dziękuję za WSZYSTKO.Sercem przytulam

czciciel, 2015-12-08 20:45:34

było szaro , zimno i ponuro , człowiek słaby , nic się nie chce , nawet wstać ale dziś w pamięci dzień szczególny , po jedenastej spojrzałem w niebo , było zupełnie inne od pozostałych ; cała połowa nieba ciemna i czarna zaczęła ustępować jasnemu pogodnemu niebu . jak żyję , nie pamiętam takiego zjawiska . W tym samym czasie Ojciec Święty Franciszek pocałował Benedykta , w tym samym czasie otwarł wrota , ROZPOCZĄŁ SIĘ AKT ŁASKI OD PANA , ROK MIŁOSIERDZIA . I zaraz Anioł Pański z którym uwielbiam Maryję , NIEPOKALANĄ za Jej oddanie , szlachetną , pokorną i milczącą z miłości , tak jak u Danieli , Ingi , Antoniny i wielu wielu innych niewiast , dzięki Ci Boże , OJCZE ...

Iga, 2015-12-08 15:38:25

Bądź pozdrowiona PEŁNA ŁASKI. MARYJO, dziękuję Ci, że zgodziłaś się na Boże plany, by zostać MATKĄ mojego Zbawiciela. Pomóż mi Maryjo, aby moje serce było gotowe na przyjęcie Bożej Woli.

b, 2015-12-08 14:06:24

"Tak właśnie ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi" (Mt 20,16). Wzorem zaś najgłębszej pokory - Bóg. W Roku Miłosierdzia przychodź Panie Jezu ze Swoją Matką do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia!

Jolanta, 2015-12-08 09:03:37

„FIAT MIHI SECUNDUM VERBUM TUUM" - „niech mi się stanie według słowa Twego”

Grzegorz, 2015-12-08 07:59:52

Tak, małe słowa = Wielkie Słowa. Najmniejsze słowo i najmniejszy gest mają znaczenie. Dbajmy o nie. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

antonina, 2015-12-08 06:30:03

módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

czciciel, 2015-12-07 22:43:44

" W NIM BOWIEM WYBRAŁ NAS PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA , ABYŚMY BYLI ŚWIĘCI I NIESKALANI PRZED JEGO OBLICZEM ." Ef. 1, 4 .--- oto sentencja sensu ludzkiego stworzenia . Życie nasze zawiera się w tym jednym zdaniu . Po to bowiem się zmagamy , abyśmy się odnaleźli w całej prawdzie o sobie , abyśmy tą PRAWDĘ poznali i pokochali .Tak jak Maryja odnajduje małego Jezusa w Świątyni PRZY SŁOWIE BOŻYM , tak i my przy tymże samym mamy się odnaleźć i zweryfikować swoją postawę życiową , aby była zgodna z wolą Bożą i czysta czyli godna NAJWYŻSZEGO .Tak jak Maryja w Zwiastowaniu godzi się WYPEŁNIĆ SŁOWO BOGA tak i my postępujmy a wtedy Bóg nagrodzi nas SOBĄ . Niech Maryja nam zawsze przewodzi , NIEPOKALANIE POCZĘTA .

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl