Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Danielina, 2014-08-15 07:36:39

Jesteśmy dziećmi tak Wielkiej Pani.. Ona jest "życiem, słodyczą i nadzieją naszą" . Na wzór Maryi w cierpieniu i radości najpiękniej chwytać tren Jej niebieskiego płaszcza by wiernie wołać :"Wielbi dusza moja Pana…" ~~~~~~ Maryja!

Grzegorz, 2014-08-15 07:27:07

Amen. 'Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy?' Pieśń nad Pieśniami 6:8-9 Dziękuję Ojcze Michale za to, że Jesteś z nami! Ave Maria, Regina in Caelum Assumpta!

czciciel , 2014-08-14 22:33:41

Jezus Chrystus Źródło Wody Żywej błogosławi nam w drodze do Matki. Czasami Częstochowskiej innym razem Rokitniańskiej ale zawsze Tej Samej Matki tak prostym znakiem jakim jest deszcz jak deszcz błogosławieństw

antonina, 2014-08-14 22:31:37

♪♪ pomódl się Miriam aby Twój Syn żył we mnie, pomódl się by Jezus we mnie żył, gdzie Ty jesteś zstępuje Duch Święty, gdzie Ty jesteś niebo staje się.. ♪♪

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl