Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Grzegorz, 2014-07-29 08:13:08

Powtarzam za Antoniną i modlę się za Ojca Michała i wszystkich w Kostrzynie. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Stella Maris!

antonina, 2014-07-28 23:20:17

♪♪ od straty jednej sekundy mego życia, wybaw nas Panie, od myśli, że jestem trochę lepszy, od pychy, wybaw nas Panie, od myśli i spojrzeń nieczystych, wybaw nas Panie, od podniesionego głosu, od słów niepotrzebnych, wybaw nas Panie, od niewoli pieniądza, od braku ubóstwa, wybaw nas Panie, od tchórzliwej zgody na kłamstwo i kradzież, wybaw nas Panie, od życia bez modlitwy i Eucharystii, wybaw nas Panie, od zmęczenia, które nie pozwoli się modlić, wybaw nas Panie, od złego słowa o mym przyjacielu, od złego słowa o mym wrogu, wybaw nas Panie, od złego słowa o Kościele mej matce, wybaw nas Panie, od niemówienia prawdy, która boli, wybaw nas Panie, od mojego odejścia od braci i sióstr, wybaw nas Panie, od utraty wiary, nadziei i miłości, wybaw nas Panie, od grzechu przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas Panie, od nieprzyjmowania prawdy o mnie, wybaw nas Panie, od tego bym Cię przestał uwielbiać, wybaw nas Panie ♪♪

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl