Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2015-01-16 20:53:09

Powracać także i dla tego , by weryfikować swoje postępowanie względem Mistrza i Jego Nauki . Tym bardziej będą szczęśliwi , gdy odkryją pasujące stopy postępowania w śladach Jezusa .

JJacek, 2013-05-12 09:20:22

JEZUS jest sensem życia więc wracać do Jeruzalem, gdzie Chwała i Królowanie Pana się wypełniły, to wracać do pełni, sensu i radości naszego życia. JHS

Grzegorz, 2013-05-12 08:23:49

Codziennemu odkrywaniu Jezusa towarzyszy radość. Bo co może napełnić większą radością niż spotkanie na drodze Boga? Czy jestem radosny? Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Causa Nostrae Laetitiae!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl