Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2015-01-15 20:30:55

Dobrze , że jesteśmy razem z Maryją pod rękę jak dziś gdy szedłem z Marią w jej ostatniej drodze do Ojca . I choć nie była moją matką szedłem z Nią jak jej syn.

Grzegorz, 2013-05-02 23:21:54

Dar złożony przez Boga w takim miejscu i w takiej chwili to Dar ponad wszystkie inne. Kochana Matko, czy czujesz się u nas jak u siebie w Domu? Dziękuję Ci, najdroższa Współodkupicielko, że stoisz pod Krzyżem. Dziękuję Ci, złota Arko Przymierza, za to, że niesiesz nam Jezusa. Dziękuję Ci za to, że pamiętałaś o mnie. Wpatrując się w cięte rany na Twoim obliczu, widzę, jak układają się w drogę ku górze, ku Niebu. Tą drogą pragnę iść. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria!

S. Damaris, 2013-05-02 22:21:52

Bogu niech będą dzięki za to Słowo, Ojcze Michale. Maryja...Matka....Pani z Jasnej Góry i Królowa. Królowa bo wraz z Synem króluje. On na krzyżu a Ona pod nim, u boku Syna. Maryja Matka stoi zawsze obok krzyża swoich dzieci. Uczestniczy w tajemnicy cierpienia każdego z nas. Czymże byłoby moje życie bez Niej...? Jestem cała Twoja, Maryjo.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl