Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2014-12-10 22:03:21

Gdy mówię " ukryłem Twój skarb " oznacza , iż go nie przyjmuję . Nie uznaję za swój , nie utożsamiam się z mym Panem . Broń nas Panie Boże od tego , bo wszystko co moje jest Twoje , a Twoje chętnie przyjmuję i pomnażam . Szukam w mym życiu Tylko Twojej Chwały , nie mojej .

EL, 2012-08-31 22:54:26

Odkopuję i wyciągam na swiatło dzienne skarb mojej radości ze spotkań ze Słowem Bożym - tak głęboko interpretowanym przez Ciebie, Ojcze Michale. Niech ta radość się pomnaża wśród wszystkich, którzy Cię słuchają. Oprócz nauki przyjmowania i interpretowania Słowa Bożego, nasze wieczorne spotkania są również lekcją szczególnej gorliwości i sumienności. Życzę Bożego błogosławieństwa na dalsze lata głoszenia "kilku słów o Słowie"!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl