W zakładce

Video-rekolekcje:

Stacja I -III

Nowość:

Stacja IV

↑ KLIKNIJ W OKŁADKĘ ↑      

Bardzo mnie przekonuje zawarte w książce ojca Michała stwierdzenie, że gdyby zaistniała konieczność wybrania z Ewangelii tylko jednego fragmentu, który byłby syntezą całego nauczania Jezusa, to powinien to być 15 rozdział św. Łukasza.

Abp Grzegorz Ryś

Marzyło mi się, by ta malutka książeczka trafiła do rąk tych, którzy przychodzą do mojego konfesjonału. Bo każdemu, naprawdę każdemu chciałbym dać to, co było moim bardzo osobistym odkryciem: doświadczenie ojcowskiej miłości Boga.
o. Michał Legan

 

Apel Jasnogórski - o Narodzie


 

Jasnogórska Matko polskiej wierności!

 

 „kto chce Polskę Chrystusową budować, musi Chrystusa w sobie przeżyć. Kto chce Polski Chrystusowej, musi przede wszystkim chcieć Chrystusa w swej duszy i w swych obyczajach, (…) musi siebie zaprzysiąc na Chrystusa, nie jako coś dalekiego, nieokreślonego, płynnego, lecz jako na swego Boga, Odkupiciela i prawodawcę. Dla świata i dla Polski nadszedł na progu nowych czasów moment ostatecznej decyzji, czy pójść za Chrystusem czy też przeciw Niemu”, mówił podczas zlotu Katolickiej Młodzieży Męskiej na Jasnej Górze w 1938 roku ks.  kard. August Hlond, Prymas Polski.

W encyklice Piusa XI Quas primas (O Chrystusie Królu), czytamy „Trzeba skończyć ze zgubną formułą, że państwo jako takie musi być areligijne. Tę herezję zastąpić należy zasadą, że państwo chrześcijańskie ma obowiązek uznawać suwerenną władzę Stwórcy, czcić Boga aktami publicznego kultu, szanować posłannictwo Kościoła”. Wskazania te winni realizować  nie tylko politycy, mężowie stanu, rządy, głowy państw, ale i wszyscy obywatele, nauka, literatura, media. „Takie jest bowiem zadanie naszych czasów, by następnym stuleciom przekazać dużo więcej, niż zgliszcza kultury, rozbite narody i duchy niewolą spętane”.

Odrodzenie narodu, jego zmartwychwstanie i ratunek widział prymas Hlond w oddaniu się Tobie, Matko Boża. Pisał: „cały naród powinien wziąć do ręki różaniec. Niech go odmawiają wszyscy codziennie, wielcy i mali. Przyjdą wojny i mór, i głód i zniszczą wielu dobrych i złych, ale nie zniszczą tego narodu, który się oddał w opiekę Sercu Maryi”. Polska niech się opamięta i zwróci się do Zbawiciela z całym poddaniem i gotowością przyjęcia Jego praw”. „Polska ma zadanie duchowe wobec świata całego. Wielkie łaski przygotuje Bóg Polsce, ale żąda od niej wierności dla siebie i Swego Kościoła. Polska oprzeć się ma na zasadach wiary, nie na postępie dzisiejszego pogaństwa”. „Na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi się odwrócić od świata i oprzeć się na Bogu”.

Prymas Tysiąclecia, Stefan Wyszyński, podobnie jak jego poprzednik, głęboko ufał w pomoc Matki Bożej:„wszystko postawiłem na Maryję”. Podczas Mszy świętej odprawianej na Jasnej Górze mówił: „Tyle razy zwyciężałaś tutaj na Jasnej Górze i nadal zwyciężasz. Cokolwiek dzieje się z Kościołem Bożym w Ojczyźnie naszej – Tobie to zawdzięczamy. Jeśli pomimo ataków mocarzy ciemności Kościół Boży jeszcze pracuje – Twoje to zwycięstwo! Jeśli lud opiera się niewierze – Twoje to zwycięstwo! Jeśli nie ustaje w miłości ku Tobie – Twoje to zwycięstwo! Jeśli kapłani dochowują wierności Kościołowi, pomimo tylu przeciwności – Twoje to zwycięstwo! Jeśli klasztory pełne są jeszcze ducha modlitwy w życiu wspólnym – Twoje to zwycięstwo! Jeśli na progu Tysiąclecia poderwaliśmy się do nowego życia, do pracy nad moralną przemianą Narodu – Twoje to zwycięstwo! Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna Tysiąclecia – to Twoje zwycięstwo!”

Ten – pełen niezłomniej nadziei - program duszpasterski przynosił niezliczone owoce nawrócenia, przemiany, pogłębiania naszej wiary. Prymas wzywał do umiłowania ojczyzny. Pisał: „musimy nieustannie nawiązywać do przeszłości! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenia bez powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”. „Naród – mówił – musi być mocno oparty o rzeczywistość, musimy „przejąć się twórczą pasją zmartwychwstawania”, zaufać i – nade wszystko – pozostać (jako wspólnota Polaków i bardzo indywidualnie, osobiście) wierny łasce!

Tę wierność każdego z nas i naszej całej ojczysny powierzamy tobie, zwycięska Pani Jasnogórska!

Rozważamy tajemnicę ukoronowania Matki Bożej na Królowa nieba i ziemi.

 

 

Kościół św, Papieża Franciszka, Ojczyznę, intencje zapisane w Księdze apelowej złożonej na ołtarzu, a, Kapelanów szpitali zgromadzonych w Kaplicy MB, ich pełną ofiarności posługę sakramentalną, posługę wiary i nadziei, chorych, cierpiących, samotnych, a także  intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, i wszystkich zgromadzonych na Jasnej Górze oraz łączących się z nami w godzinie apelowej za pośrednictwem mediów. Polzecamy Tobie, nasza Jasnogórska Matko i królowo.

Pod Twoją obronę…

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl