Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


., 2022-12-26 09:48:54

Wytrwanie do końca będzie możliwe tylko wtedy, gdy nasze oczy będą nieustannie wpatrzone w otwarte niebo i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Duchu Święty otwieraj moje oczy w pięknie, trudzie, próbach codzienności na rzeczywistość nieba.

teresa 2, 2022-12-26 08:36:48

Chrystus przyodział nas w Wiare,Nadzieje i Miłosc

Grzegorz, 2022-12-26 08:15:59

Nie martwcie się. Ja Jestem. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Vitae!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl