Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Kasia Jaremka , 2022-09-04 19:30:14

Ta sama kwestia u różnych Ewangelistów: Łukasz 14, 26: ,, «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.,,

teresa 2, 2022-09-04 17:06:26

Jezu niech każde serce uzna Ciebie za swego Pana

Kasia Jaremka , 2022-09-04 16:07:12

Miało być: PARALELNE Ewangelie...

Kasia Jaremka , 2022-09-04 16:04:09

Patelnie Ewangelię: Łukasz 12, 49-53: ,,Przyszedłem rzucić OGIEŃ na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już ZAPŁONĄŁ 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 10 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 52 Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».,,

Kasia Jaremka , 2022-09-04 16:00:44

W innych Ewangeliach Jezus mówi to tak: Mateusz 10,34-34: ,,Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową17; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy18. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. ,,

Jolanta, 2022-09-04 11:07:49

Relacja z Chrystusem nie jest przymierzem, które gwarantuje, że ominą mnie trudy, cierpienia, skutki grzechów cudzych i własnych, choroby czy śmierć. Jezus pomaga i uczy dźwigać to, co złe, ofiarowując inny sposób patrzenia na krzyż, idąc pierwszy tą trudną drogą…

., 2022-09-04 09:34:22

Budowla naszego życia musi być dobrze przemyślana. Jedynie na fundamencie Miłości do Boga, można wznosić gmach miłości do człowieka. Tylko taka budowla się ostoi, tylko taka walka o szczęśliwe życie, może być wygrana.

Grzegorz, 2022-09-04 07:12:58

Miłości trzeba się uczyć. Od Kogo? Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Amoris!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl