Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


., 2022-05-08 10:08:29

Jestem bezpieczna, ufam Głosowi mojego Oblubieńca Jezusa i jestem w Dłoni Ojca. Znana Ojcu i Synowi otrzymuję Życie, którego nikt nie może mnie pozbawić.

Kasia , 2022-05-08 10:01:31

„W pełni sił będąc, (Jakub) walczył nawet z Bogiem; walcząc z ANIOŁEM, zwyciężył, płakał i błagał Go o łaskę” (Oz 12,4n).

Kasia , 2022-05-08 09:57:43

Walka Jakuba z ANIOŁEM 25 Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki3, 26 a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. 27 A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» 28 Wtedy [tamten] go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». 29 Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem4 i z ludźmi, i zwyciężyłeś». 30 Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?»5 Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu. 31 Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie».6 32 Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. 33 Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.

Kasia, 2022-05-08 09:52:45

Gwarancja Biblii: ,,W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, 10 bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście». 11 Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Przed sądem Galliona 12 Kiedy Gallio6 został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. 13 Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem». 14 Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, 15 ale gdy spór toczy się o SŁOWA i NAZWY, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami! Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach». 16 I wypędził ich z sądu. 17 A wszyscy , schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło."

Jolanta, 2022-05-08 08:52:56

Tylko Ty, Panie, wiesz, czym naprawdę jest walka o mnie.

teresa 2, 2022-05-08 08:31:27

Jezu tylko Tobie ufam i w Tobie pokładam nadzieję

Grzegorz, 2022-05-08 07:01:15

Idę za Panem. Ufam Mu. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Virgo Oboedientissima!

lucy, 2022-05-08 05:51:25

... mój Pasterz mnie zna i wszystko wie o mojej"szarości" ... kocha mnie mimo tego, że tak często szukam małej szczeliny by iść "swoją" dróżką , choć wiem, że Jego Miłość jest dla mnie najpiękniejsza ... a Jego droga najlepsza ... kochany Jest mój Dobry Pasterz ... dzięki o. Michale 🙂 błogosławionej Niedzieli Dobrego Pasterza 🙏🙏🤗

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl