Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


teresa 2, 2022-04-25 12:14:09

poprzez czynienie Dobra głoszę Jezusa

Jolanta, 2022-04-25 10:12:48

„Idźcie i głoście..." Muszę wracać do tych słów Jezusa. Wracać nie tylko od święta, lecz na co dzień. Ich mocą bowiem mogę robić to, do czego On mnie wybrał i po co mnie posyła.

., 2022-04-25 07:19:34

Jezu, proszę o dar wiary, aby Twoje Imię towarzyszyło każdemu podejmowanemu działaniu i stawało się znakiem Twojej leczącej, podnoszącej, dodającej sił Obecności.

Grzegorz, 2022-04-25 07:16:48

Wszystko dostajemy od Pana, żyjemy w Nim i wracamy do Niego. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Regina Apostolorum!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl