Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jolanta, 2022-02-23 09:43:02

Jak mówi św. Paweł w Listach do Koryntian, Bóg składa często swoje skarby w naczyniach glinianych, i aby objawić swoją chwałę, wybiera to, co słabe i głupie w oczach tego świata (2 Kor 4,7; 1 Kor 1,26-27). . Nie każdy myślący inaczej, działający inaczej, jest przeciwko nam, nie ma racji, działa wbrew woli Boga. Potrzeba nam więcej pokory, pogody ducha, zaufania Bogu, dobrej woli i chęci współpracy z tymi, których Bóg stawia na naszej drodze.

teresa 2, 2022-02-23 09:34:46

Najwyższe Dobro kto Cię zdoła wysławić tak jak na to zasługujesz ?

teresa 2, 2022-02-23 09:32:55

jak Go widzimy tak wyznajemy

teresa 2, 2022-02-23 09:31:50

Jezus nas wszystkich upoważnił do patrzenia na jego osobę

Grzegorz, 2022-02-23 09:04:28

Trudno mi wprowadzać Jezusowe 'Aby byli jedno'. Cały czas dzielę na moje i ich. Proszę o Twoją Mądrość i Miłość, Boże, do burzenia murów. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Ecclesiae!

., 2022-02-23 07:43:43

Łączyć, tworzyć wspólnotę chodzącą z Jezusem. Nie zarządzać, ale być blisko Jezusa, aby inni również chcieli się do Niego zbliżyć, mówić o Nim dobre słowo, świadczyć o mocy Jego Miłości.

lucy, 2022-02-23 07:00:24

... być blisko Jezusa ... nie oceniać, nie zazdrościć ... pozwolić innym być dobrym ... dzięki o. Michale 🙂 błogosławionego dnia 🙏🙏🤗

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl