Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Kasia, 2021-12-27 14:57:34

Zamiast życzeń (wahałam się - nie lubię i nie potrafię składać życzeń) -- cytat z Hymnu z 13 rozdziału 1 Listu do Koryntian Pawła: werset 12: ,,Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany."

Jolanta, 2021-12-27 10:44:29

Wszystko, co ważne, stało się dla Jana za sprawą Jezusa. Wiarą odpowiedział na to, co Jezus mu objawił. Miłością odpowiedział na miłość, która została mu podarowana. Dziś i ja dziękuję Chrystusowi za miłość, którą i mnie obdarza. Proszę, bym i ja, tak jak Jan, umiała odpowiadać wiarą i miłością.

Grzegorz, 2021-12-27 09:37:13

Dziękuję Ci, Boże, za Życie! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Vitae!

., 2021-12-27 09:35:06

Ujrzeć i uwierzyć w Boga patrząc na Dziecko położone w żłobie. Ujrzeć i uwierzyć w Zmartwychwstałego Boga, oglądając pusty grób. Ujrzeć i uwierzyć, aby po nocy pełnej ciemności budził się w duszy Wieczny Dzień…

teresa 2, 2021-12-27 09:06:32

Zmartwychwstały przemienia serce ,czyni Duchowym

lucy, 2021-12-27 05:16:07

... czy spotkanie Jezusa jest celem mojego "biegu" życia ... czy biegnę by odnaleźć Jezusa ... Jezus ... dzięki o. Michale 🙂 błogosławionego dnia 🙏🙏🤗

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl