Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


., 2021-11-25 14:51:02

Zanim ujrzę Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, DZIŚ pragnę Go zobaczyć w Hostii, usłyszeć w Ewangelii, w drugim człowieku. Moje Odkupienie wciąż się zbliża, DZIŚ pragnę podnieść głowę i nabrać ducha.

Jolanta, 2021-11-25 11:48:24

Dzisiaj Jezus daje mi słowa na czas przerażenia i strachu. To naprawdę ważne słowa. Jeśli wierzą, że za tymi słowami i znakami jest ich Wybawiciel, mogę przezwyciężyć strach.

Grzegorz, 2021-11-25 10:28:34

Jest Nadzieja. Z prawicy Pana. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Spes Nostra!

lucy, 2021-11-25 00:26:07

... bez nadziei nic nie ma sensu ... dzięki o. Michale ... błogosławionej nocy i dnia pełnego nadziei 🙏🙏🤗

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl