Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Kasia, 2021-10-15 10:24:19

Dzisiejsza Ewangelia to Łukasz 12, 1-7. Myślę, że aktualny jest również dalszy ciąg tej Ewangelii, że wypełniają się również następujące zaraz po tym wersety 8-12. Przytoczę je: a Łukasz 12, 8-12: ,,powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. 10 3 Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. 11 4 Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, 12 bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

Kasia, 2021-10-15 10:05:30

Moja relacja z Bogiem jest uratowana dzięki dzisiejszemu Słowu Bożemu - czytania, psalm...

Kasia, 2021-10-15 10:00:32

Jestem niegodna dzisiejszego Słowa Bożego. Absolutnie, totalnie, całkowicie, kompletnie, zupełnie NIEGODNA. Psalm, Ewangelia. Mam ochotę paść na podłogę, leżeć krzyżem i pełzać u Bożych stóp, błagając o wybaczenie, którego NIE JESTEM godna...

Jolanta, 2021-10-15 09:45:09

...uwierzyć w swoją godność i w Bożą opiekę nade mną... uwierzyć, że jestem przez Niego upragniona, ważniejsza od wielu wróbli, osobiście wspierana w zmaganiach z grzechem...

Kasia, 2021-10-15 09:28:38

Powołam się na autorytet Państwa Szczytyńskich i polecę 2 ich filmy - Jak rozpoznać, czy masz do czynienia z hybrydą - czyli demonistą, wężem: https://youtu.be/iwzuwqDEOMI https://youtu.be/MPmAwAHGBXI Jak rozpoznać hybrydy- czyli demonistów, potomstwo wężowe. Panstwo Szczytyńscy nie wyczerpują tematu - jako znak rozpoznawczy hybryd-wężów podają brak sfery duchowej, brak uduchowienia, potrzeb duchowych, chciwość, agresję, wulgarność. Ale nie trafiają w sedno. Biblia natomiast, charakteryzując plemię żmijowe - hybrydy, demonistów, trafia w sam środek tarczy. Biblia mówi, że szatan jest ojcem kłamstwa. Oprócz tego w Księdze Rodzaju jest napisane: ,,A wąż był najbardziej PRZEBIEGŁY ze wszystkich zwierząt mieszkających w Ogrodzie." A więc kłamstwo i wszystko z gatunku kłamstwa - obłuda, fałsz i - najwyższy szczyt głupoty - zastawianie sideł, zasadzek czyli - próba oszukania , podstęp, słowem -- wszelkie oszustwo, zwodzenie. Łowienie siecią języka - żeby skrzywdzić, zaszkodzić, wykorzystać. A więc krzywdzenie- fałszem, podstępem. Również sadyzm, psychopatia - nękanie ofiary, zaszczuwanie, upadlanie. Wszystko to jest opisane w Księdze Psalmów, Jeremiasza, Micheasza - cytatów mogłabym podać dziesiątki. Na razie zacytuję Micheaszaa, roz.7: Biada mi, żem się stał jak pokłosie2 w lecie, jak resztki po winobraniu: nie ma grona do zjedzenia ani wczesnej figi, której łaknę. 2 Wyginął z ziemi pobożny, prawego nie ma między ludźmi; wszyscy bez wyjątku na krew czyhają, jeden na drugiego sieć nastawia3. Najlepszy z nich - jak cierń, najsprawiedliwszy z nich - jak płot kolczasty. Nie ufajcie przyjacielowi, nie zawierzajcie powiernikowi, nawet przed tą, która spoczywa na twoim łonie, strzeż wrót ust swoich. 6 Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw swej teściowej: nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy5." Na krew czyhają - krwiożercze bestie, sadyzm, psychopatia, nękanie ofiary. Jeden na drugiego sieć zastawia- czyli podstęp, próba poszukania, kopanie pod kimś dołków - żeby zniszczyć, zaszkodzić. Tych cytatów jest mnóstwo w Biblii, zwłaszcza w tych księgach, które wymieniłam. Notabene, warto przeczytać dalszy ciąg Micheasza -- roz. 7, 7-11. Bardzo ciekawy tekst.

teresa 2, 2021-10-15 09:04:37

On wszystko o mnie wie , kocha mnie niewyobrażalną Miłością

teresa 2, 2021-10-15 09:02:38

Przyjaciel Jezus to najcudniejszy Dar Serca dla serca

Grzegorz, 2021-10-15 08:35:55

Niczym nie zasługuję na bycie przyjacielem Jezusa. Ta Przyjaźń jest dana darmo. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Nostra!

., 2021-10-15 07:37:24

Podobieństwo serc rodzi się we wzajemnej miłości, w „jaźni – przy – jaźni”. To Dar, o który proszę dziś Jezusa, mojego Przyjaciela, On może dokonać Upodobnienia serc.

Kasia, 2021-10-15 07:01:07

List do Koryntian Pawła 4, 3-5 ,,Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki1 Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. 4 Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. 5 Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę." Powiem więcej - sumienie nie wyrzuca mi niczego również w obliczu zarzutów Słowa Bożego. Jestem tego pewna. Zagrał nie fair. Nie mogę bronić się przed oskarżeniami publicznie, nie narażając się na przykre konsekwencje. Jest dużo fragmentów Biblii, które mnie usprawiedliwiają, a w których Słowo Boże wyraża się jasno, jednoznacznie i wyraziście - tylko - niestety - nie mogę o tym mówić publicznie. Nikt nie uwierzy.

lucy, 2021-10-15 00:23:33

... jedno z najpiękniejszych słów, które można usłyszeć od człowieka - Przyjacielu ... Ten niezwykły Przyjaciel oddał za mnie Życie, bym Życie miała ... jakże Mu nie wierzyć, gdy mówi dziś do mnie " nie bój się" ... z Tobą Jezu, mój Przyjacielu nigdy ... Twoja miłość usuwa lęk ... dzięki o. Michale 🙂 błogosławionego dnia 🙏🙏🤗

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl