Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


lucy, 2021-06-07 10:13:31

... szczęśliwi ubodzy ... ci, którzy wszystko mają u Boga ... szczęśliwi, bo choć czasem troska doczesna przysłoni im niebo -"wszystko" złożone w ręce Boga uratuje ich przed zagubieniem i zapomnieniem ... imiona ubogich zapisane są w królestwie niebieskim ... tu i teraz ... i w wieczności ... dzięki o. Michale, błogosławionego dnia 🙏🙏🤗

teresa 2, 2021-06-07 07:57:56

Przyjm jednak małość mą Panie weż serce me jakie jest

., 2021-06-07 07:36:16

Wszystko uBOGA, ja i Ty uBOGA, ci, których kochamy uBOGA, to co pozornie w naszych rękach oddać do końca, pozostawić uBOGA. Tylko tak można doświadczyć szczęścia.

Grzegorz, 2021-06-07 07:10:11

Cóż ja bez Ciebie, Panie? Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Amatrix Paupertatis!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl