Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jolanta, 2021-06-05 10:17:47

Kryterium postawy Jezusa stanowi miłość. Miłość do człowieka, który ma prawo posiadać swój skarb, i który ma prawo go oddać. Dlatego Jezus z miłością „przypatruje się”… Do każdego z podchodzących do skarbony Jezus ma osobiste odniesienie. Nikt nie zostanie pominięty, niezauważony. Także na mnie spoczywa spojrzenie Jezusa, spojrzenie pełne miłości.

teresa 2, 2021-06-05 09:24:51

Krytyka stawia nas przed lustrem , jak kogo osądzam taka jestem

lucy, 2021-06-05 08:40:02

... być prawdziwym i szczerym wobec siebie ... być pokornym wobec innych ... wtedy jak ta wdowa można oddać Bogu całego siebie ... całe swoje życie 🙃 dzięki o. Michale 🙂 błogosławionego dnia z Tą, która uczy nas jak dawać siebie do końca 🙏🙏🤗

., 2021-06-05 07:20:42

Tylko kochające, czyste Serce Jezusa jest w stanie patrzeć na człowieka i oceniać Go w prawdzie. Tylko Jezus może ostrzegać przed uczonymi w Piśmie, wskazując na ich nieprawość, a także pokazywać piękny i szlachetny gest wdowy, godny naśladowania. Tylko on zna serce człowieka.

Grzegorz, 2021-06-05 07:18:46

Modlitwa przed krytyką. Jałmużna - 'Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem'. Dziękczynienie - 'Nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności'. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Nostra!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl