Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-17 13:37:20

Ewo Mario - ładne. Perła. Dziękuję...

ewa maria, 2021-02-17 09:23:01

*...nie Mysia a Misia ...

ewa maria, 2021-02-17 09:21:30

Dla Kasi-Mysia Pysia:🌷 "Mi­łość mi wszyst­ko wy­ja­śni­ła, Mi­łość wszyst­ko roz­wią­za­ła - dla­te­go uwiel­biam tę Mi­łość, gdzie­kol­wiek by prze­by­wa­ła. A że się sta­łem rów­ni­ną dla ci­che­go otwar­tą prze­pły­wu, w któ­rym nie ma nic z fali hu­czą­cej, nie opar­tej o tę­czo­we pnie, ale wie­le jest z fali ko­ją­cej, któ­ra świa­tło w głę­bi­nach od­kry­wa i tą świa­tło­ścią po li­ściach nie osre­brzo­nych tchnie. Więc w tej ci­szy ukry­ty ja - liść, oswo­bo­dzo­ny od wia­tru, już się nie tro­skam o ża­den z upa­da­ją­cych dni, gdy wiem, że wszyst­kie upad­ną."♥️ Karol Wojtyła.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 21:54:41

Jeszcze raz, bo się niewyraźnie wkleiło. O schizofrenii: https://youtu.be/cq2paBCLSSc 

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 20:17:23

,,Wszyscy jesteśmy Chrystusami", ,,Dzień świra". Moje dzieciństwo. Moje życie. Jakby Ci to uzmysłowić, żebyś zrozumiał: bolało tak, jakby kilka razy dziennie walił w Ciebie piorun. To chyba znasz z autopsji? Jedyne tego rodzaju doświadczenie życiowe. Podobno płakałeś. Ja bym się nie brzydziła. Jak w filmie o Weronce Kieślowskiego. No, ale jestem dziewczyną. I jest we mnie coś silniejszego od prawideł psychologicznych.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 20:07:55

O płaczu można:,,Na to są psychotropy", o schizofrenii można :,,idź się leczyć", O płaczu i schizofrenii można też tak: https://youtu.be/cq2paBCLSSc co - wielkie? Co piękne? Co małe i głupie? Płacz i schizofrenia mogą być atutem. W sztuce. ,,Przerwana lekcja muzyki".

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 20:01:13

Dla mężczyzn - nieatrakcyjne. Błogosławieni - u Boga.Czyżby? W końcu sam się przedstawił jako YHWH. ,,idź wyprostowany wśród tych co na kolanach odpłacą Ci za to tym co mają pod ręką śmiechem chłodną zabójstwem na śmietniku" (Przesłanie Pana Cogito). Odpłacą ,,gorszym winem". Zawsze i wszędzie i wszyscy. Prawda objawiona, bo jak powiedział, to tak jest, co nie? Nabokov powiedział, On powiedział... wszyscy...

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:52:43

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Natomiast biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. No bo mnie raziło to widzimisię komputra. No bo przecież komputr cenzor nie będzie mi tu rządził.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:47:56

,,wielkim poetą był" to o Nabokovie. Nie było w tym ni krzty złośliwości w stosunku do Ciebie, Ojcze Michale. Możesz być pewien. MOŻESZ BYĆ PEWIEN.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:42:41

Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni, którzy płaczą. Komputr wyobraża sobie, że lepiej ode mnie wie, co chcę napisać. Jeszcze trzeba by przytoczyć historię Łazarza, ale ona akurat dla mnie jest przekleństwem, obelgą i ciosem w policzek.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:34:39

Ojcze Michale, piękne wiersze. Te kilka, przeczytanych na promocji książki. Szczególnie śliczny - tak właśnie, ślicznym - wydał mi się wiersz o Maryi zwracającej się do katowanego Dziecka. Zdziwiłam się, kiedy powiedziałeś, że można o nim powiedzieć: ocierający się o bluźnierstwo. Według mnie, nie było w nim nic świętokradczego. Kiedy go słuchałam, powtarzałam w myślach jak mantrę: piękne, piękne, piękne. I zgrabnie napisane. Dobrze brzmiące. Tak, poruszył mnie ten wiersz. Nie jest bluźnierczy. Przyzwyczajona jestem do dużo bardziej ryzykownych sformułowań w literaturze, balansujących na granicy świętokradztwa. Zazwyczaj takie właśnie utwory, wybijające ze schematycznego myślenia i skostnienia religijnego ożywiają miłość do Boga i do Boga zbliżają.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:22:06

Błogosławieni, którzy się snują, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy połączenie, albowiem śmiać się będziecie. Natomiast biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem skupić się i płakać będziecie.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 19:12:42

Jerzy Pilch napisał kiedyś w jednym ze swoich felietonów, że przeczytał w jakimś podręczniku uniwersyteckim do psychologii, amerykańskim, ćwiczenie na kłopoty z nieśmiałością. Skażona kinem holywoodzkim wyobraźnia profesora - wielkiego autorytetu psychologicznego - radziła osobom nieśmiałym, co to z nieśmiałości nie potrafią kupić znaczka na poczcie, następującą psychoterapię: jeśliś nieśmiały, imaginuj sobie, że lecisz samolotem, w samolocie wybucha bomba, wypadasz z samolota i lądujesz w wietnamskiej dżungli. Tam napada na Cię oddział wietnamskich komandosów, gromada szympansów i wąż anakonda. Tyś jednak nieśmiały i nie umiesz se zaradzić. Jak nieco śmielej przezwyciężysz te przeciwności losu? Mniej więcej takiej jakości są te teorie psychologiczne na temat atrakcyjności płaczących kobiet.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 18:54:09

,,Na dniu świra" też łzy lały się strumieniami, też byłam podłączona do elektrowstrząsów. Ale żeby stać się bardziej atrakcyjna poszłam się leczyć. I już nie płaczę. Ani się nie śmieję. Dlaczego? Bo serce mi skamieniało. Bo straciłam swoją wrażliwość. Bo zabito mi duszę. Chemią. Trucizną. Psychotropami. Jak poeta pisze w wierszu.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 18:43:59

Kiedy oglądałam ,,Wszyscy jesteśmy Chrystusami" płakałam, wstrząsana szlochem, jakby podłączona do elektrowstrząsów. Oglądałam dziesiątki razy,i znowu - od nowa, i w kółko, i bez przerwy. Aż nauczyłam się na pamięć dialogów. Płakałam. Bo to o moim dzieciństwie. Od pierwszej do ostatniej sceny, wszystkie żyły, mięso, krew, flaki, wątroba i każdy krzyk. Bardzo wiernie oddane moje dzieciństwo. DOSŁOWNIE zobrazowane moje dzieciństwo. No, ale - jak powiedziałeś - dla mężczyzny to nieatrakcyjne. Jak zauważyłeś - mężczyznom to wstrętne, odpycha. Jak się płacze. - Tak skonstruowana jest męska psychika. Tak, znam te teorie tej śmieszniej nauki zwanej psychologią. Pisarze i poeci - książki i kina są lepszymi psychologami. Płacząca Weronka w podwójnym życiu Weronki nie była wstrętna. wprost przeciwnie -jej adorator wiedział, co robić. Dlaczego? Bo nie składał się z samych instynktów i odruchów podświadomych. Był czymś więcej niż tylko pretensją do bycia samcem wg recept z podręczników do tej śmieszniej nauki zwanej psychologią. Był czymś więcej - był mądrością. I kochał. Nie skrzywił się z niesmakiem na widok płaczącej Weronki i nie kazał się jej leczyć. Więcej o ludzkiej psychice można się nauczyć z filmów i książek niż z tej śmieszniej nauki zwanej psychologią. Trzeba się nauczyć oddzielać ziarna od plew w receptach ,,jak być najlepsiejszym samcem na świecie". I nie słuchać Władzia Nabokowa, który nie wie, co dobre.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 18:14:36

Ta, która śpiewa psalmy jest rozreklamowana przez Władzia. Bo ,,wielkim poetą był" tak powiedział. Doprawdy, prawda objawiona. Nie potrafisz spojrzeć na nie bez filtrów ,,prawdy objawionej".

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 18:03:14

Jak to było? Płacicie raczej nad waszymi dziećmi? Ja nie mam dzieci. I nie będę mieć.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 18:01:03

I wiem, że ten w Niebie jest taki sam jak Ty. Nie warto.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 17:59:32

Wiesz, płakałam dzisiaj. Kiedy powiedziałeś, że na to są psychotropy. Płakałam, ale tylko kilka łez - bo więcej nie warto.

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 14:28:50

,,nothing is written in The stars, its in your mind". Taka piosenka grupy bloodgroup. Marysia Kawczak, w książce ,,Panna nikt" zanim skoczy z okna i pójdzie do domu Ojca, mówi ,,po co wam taka potwora z pomarszczonym mózgiem". Julia z filmu Buza Luhrmanna ,,Romeo i Julia" strzela sobie w głowę. Dla mnie to wielkie sceny. Wymowne. Bardzo. Jakby rozumieli, że w głowie mogę być słowa, obrazy, sceny - napastujące, mordercze, wyzwiska, poniżanie, wyśmiewane. Lincz. Jest taka piosenka ,,illuminati - mordują codziennie, choć mają czyste ręce".

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 14:11:46

Tak, można być dziwacznym dziwolągiem, quasimodem, trędowatą - tak bardzo trędowatą, że nawet On nie powie ,,stań tu na środku i wyciągnij uschniętą rękę", On nawet nie powie ,,nieczysty, nieczysty mieszkanie ma poza obozem". No właśnie - poza obozem. Nie narzucaj się ludziom, gdy jedyne, co masz do powiedzenia, to bezrozumny bełkot. Tak, można być tak dziwacznym, że aż głupim...

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 13:43:27

Nie, to już jest koniec. ,, Gdy nie potrafimy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przychodzi nam z pomocą, w prośbach, których nie można wyrazić słowami". Cytuję z pamięci. Śpiewaki (iskra Bożą w człowieku, pierwiastek Boży w człowieku), mówią za mnie i lepiej ode mnie, i trafniej, i precyzyjniej co mnie trapi i co czuję. Jest taka piosenka, dobra piosenka ,,Perfect man". Tekst :,, nie jestem pewna czy żyję w moich gestach nie jestem pewna czy jestem prawdziwa na ulicach, biorąc tabletki, pijąc herbatę o poranku. Nie wiem, kim jestem i kim byłam". Najlepiej ujęte - moje problemy i dramaty. Przepraszam, za ten nikomu niepotrzebny i nikogo nieinteresujący krzyk bólu. Wybucham pod wpływem impulsu, zaszczuta i stłamszona. Odpychają mnie wszyscy, Ten w Niebie też. Choć to oni są tymi, którzy napastują. Niesmaczna- ja. Niesmaczna - moja pisanina. Ukrzyżowana... https://youtu.be/dHPqI-kpGfs

b, 2021-02-16 12:24:04

Do @ YH Pan Miś Pyś Jaremka: piszesz, że zrezygnowałaś z Boga... Ale On z Ciebie nie zrezygnował! I to nie Bóg był inspiracją dla tych, którzy Cię poranili. Jezus Chrystus, który wycierpiał tyle ludzkiej złości, Twój ból rozumie... Pozwól Mu się dotykać i leczyć... On wciąż na Ciebie czeka...

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 11:43:47

Niepotrzebnie się odzywam, zawsze tego potem żałuję i czuję niesmak. Nie zwracajcie uwagi na te produkcje i projekcje zaszczutego, cierpiącego mózgu. Proszę przejść do porządku dziennego nad moją pisaniną. Tyle razy sobie przyrzekałam, że się nie odezwę, tyle razy...

YH Pan Miś Pyś Jaremka , 2021-02-16 11:29:35

Tak, nie ufam już Bogu, żadnemu Jego Słowu... Zatraciłam ufność - boję się, że bezpowrotnie. Nie wierzę w ani jedno Jego słowo. Czuję się oszukana, zdradzona. Nawet nie wyobrażasz sobie, jakie to spustoszenie czyni w psychice, jak kastruje z ducha, duchowości, jak zamienia mnie w zgorzkniałego, sfrustrowanego potwora. Jestem kadłubkiem, niepełnowymiarowym człowiekiem, któremu zamordowano ducha - wielokrotnie, tysiące razy, na amen, na śmierć. Ze zranień, z zadanych krzywd, z wsączanej bezustannie trucizny zrodziła się gorycz i frustracja zdradzonej przez wszystkich, oplutej, poniżonej i ośmieszonej. Nigdy już Bogu nie zaśpiewam, nie powiem Mu ,,Farewell" jak Wokulski do Izabel, będę już tylko jędzą. Zasłużyli na to...

teresa 2, 2021-02-16 10:05:08

Słowo wychowuje a słowo niech będzie sługą Słowa

Jolanta, 2021-02-16 10:04:49

Gdy doświadczam biedy, kłopotów takich czy innych, nie potrafię przypomnieć sobie tych momentów, gdy On dla nas pomnażał chleb. Wątpię, martwię się, że nie poradzę sobie, że sprawa jest przegrana… Ciągle myślami jestem wtedy przy chlebie...Zapominam o tych chwilach, kiedy obecność Boga była dla mnie faktem. Gdy czułam Jego pomoc. Gdy chciałam o Nim śpiewać i każdemu mówić: „Zaufaj Jemu! On działa! Żyje! Pomaga! Wszystko jest w Jego rękach!". Jeśli nie wrócę do tych momentów, On zapyta mnie: „Jeszcze nie rozumiesz?”.

., 2021-02-16 07:43:48

Jezu, strzeż mnie od fermentu (gr. zymēs), od rozprawiania, debatowania o tym czego nie ma, a dostrzeganie i zatrzymywanie w sercu dobra, które jest. Proszę o widzące Twoją Miłość oczy i słuchające Twego Słowa uszy, o pamięć cudów, które czynisz w moim życiu.

Irekwalther@gmx.de , 2021-02-16 02:55:46

Bóg zaplac za dobra nowine 🙏

Grzegorz, 2021-02-16 00:21:19

Na tysiąc słów o niczym przypada jedno Słowo. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Verbi!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl