Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


panna głupia, 2018-12-08 18:24:41

Maryja i Ewa. Dwie kobiety w historii świata bez zmazy grzechowej u zarania swego życia. Obie według zamysłu Boga - wspaniałe. Ale... Ewa wybiera posłuszeństwo wężowi, Maryja - Bogu... Którą droga kobiecości podążę/podążam? Matko Chrystusowa, Najczystsza, ukryj mnie/nas pod Swoim płaszczem i prowadź do Syna...

Jolanta, 2018-12-08 10:41:49

Dziś Bóg kolejny raz wyciąga do mnie dłoń. Dziś kolejna szansa, którą daje mi Bóg. Wyjednała ją nam Niepokalana. O godzinie dwunastej na jedną godzinę, tylko na 60 minut, otworzy się niebo, łaski spłyną z niego szerokim strumieniem, grzesznik się nawróci, Boże miłosierdzie rozleje się na każdego z nas. Nie zaniedbajmy tej Godziny Łaski. Złóżmy wszystkie modlitwy na ręce Maryi Niepokalanie Poczętej.

Teresa 2, 2018-12-08 10:33:42

Cudowny wzor do nasladowania

czciciel, 2018-12-08 10:08:17

Gdyby nie te pytania nie uchował by się człowiek , wioska , miasto , kraj i świat cały ...

., 2018-12-08 07:56:00

Maryja żyje w zjednoczeniu, komunii z Bogiem, dlatego w prostocie, spontaniczności serca podejmuje dialog, który jest dla Niej naturalnym sposobem komunikacji. Maryjo, prowadź mnie do takiej komunii z Jezusem, która będzie otwierała moje serce i stanie się nieustannym dialogiem z Jezusem.

Grzegorz, 2018-12-08 07:55:38

Maryja ufnie i odważnie pyta, a Pan odpowiada, że wśród ludzi są zdarzenia i sytuacje, które 'uchodzą' za nieuchronne i jedynie prawdziwe. Tylko uchodzą... Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

lucy, 2018-12-07 23:16:49

... pytała, nie bała się pytać, bo kochała Boga, oddała Mu swoje życie ... życie bez pytań wcale nie jest łatwiejsze ... Maryja umiała mimo pytań uwierzyć, zaufać, rzucić się w ciemność , ... jednak światło łaski , które w sobie nosiła było dla Niej pewnością,że to co On dla niej przygotował jest najpiękniejsze ... choć często bardzo trudne :) Kochana jest nasza Mama, tak delikatna, cicha ale konkretna :) od jakże się to stanie ... do niech mi się stanie ... jest cudna :) dzięki o. Michale :) niech Maryja Niepokalana otacza czułą opieką, błogosławionego dnia :)

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl