Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


b, 2018-11-08 07:47:12

Wczoraj mieliśmy w Ewangelii ostrzeżenie Jezusa o katastrofalnych skutkach przegapienia "złotej godziny" łaski. Dziś natomiast - porcja nadziei. Dopóki żyję/żyjemy jest szansa na odnalezienie tego, co z(a)gubione. Stąd słowa św. Pawła z I czytania:"Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana" i refren Psalmu: "Niech się weselą szukający Pana". Któż jak nasz Bóg?

., 2018-11-08 07:44:57

Gdy Oblubieniec mnie odnajdzie, jak najmniejszą owieczkę, jak drobny pieniążek, zapomina o zagubieniu i trosce poszukiwania. Cieszy się moją duszą jak najpiękniejszym ogrodem. „Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim balsamem; spożywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdrożsi! (Pnp 5,1) Radość Uczty Miłości Poszukującego z odnalezioną.

czciciel, 2018-11-07 23:16:52

AGAPE TO MIŁOŚĆ , UCZTA Z CHRYSTUSEM , MIŁOŚĆ KARMIĄCA , TRAWIONA , PRZEMIENIAJĄCA ...i ten niedosyt na ustach gorących

lucy, 2018-11-07 22:25:59

... Papież Franciszek napisał w swojej Adhortacji takie proste a zarazem niezwykłe słowa : " największą zachętę znajdujemy u proroka Sofoniasza, ukazującego nam samego Boga jako jaśniejące centrum święta i radości, pragnącego przekazać swemu narodowi ten zbawczy okrzyk. Porusza mnie głęboko ponowne odczytanie tego tekstu: «Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi [cię] swoją miłością, wzniesie okrzyk radości» (So 3, 17). Jest to radość, którą przeżywamy pośród drobnych spraw życia codziennego, jako odpowiedź na serdeczną zachętę Boga, naszego Ojca: «Dziecko, stosownie do swej zamożności, troszcz się o siebie [...]. Nie pozbawiaj się dnia szczęśliwego» (Syr 14, 11.14). Ileż ojcowskiej czułości jest w tych słowach!" ... cieszmy się... :) dzięki o. Michale :) błogosławionego, spokojnego, pełnego radości dnia :)

Grzegorz, 2018-11-07 22:17:55

Weselmy się bracia i siostry! Pan nas odnalazł! Dziękuje Ojcze Michale. Ave Maria, Causa Nostrae Laetitiae!

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl