Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


ewa maria, 2018-07-18 11:06:25

Mój tata lubił stwierdzać, że coś jest proste jak budowa cepa. A ja przyznaję... jedną z moich cech jest komplikowanie życia samej sobie... Roztrząsam sprawy, oglądam je z każdej strony, rozpatruję za i przeciw... i często zamiast z ufnością iść w życie i z niego korzystać... w miejscu stoję, dumając nad jakimś przebiegłym planem. A gdzieś w środku słyszę: odłóż to, usiądź, nie doszukuj się i nie naciskaj... Czemuż mój Boże, nie stworzyłeś mnie prostszą i w prostocie gustującą? Dlaczego tyle we mnie zawiłości? Dobrze, że Ty o nich wiesz, a ja je znam. To pozwala brać na wszystko stosowną "poprawkę"...

., 2018-07-18 08:18:32

Mądrzy i roztropni (po ludzku) świetnie organizują sobie życie, mają wszystko pod kontrolą, nie potrzebują prawdy o Życiu. Jezu, ochroń mnie przed jedynie ludzką mądrością i roztropnością, która czyni mnie zamkniętą na prawdę o Twojej Ocalającej Miłości, uczyń moje serce prostym, aby było godne Twojego upodobania i objawiaj mi „te rzeczy” - Twoją prawdę przekazaną przez Ojca.

Grzegorz, 2018-07-18 07:51:37

Bóg przekazując Słowo prostaczkom uchronił Je przed deformacją. W ten sposób ani jedna jota nie została zagubiona. Pycha jest naszym największym zagrożeniem. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Verbi!

Jolanta, 2018-07-18 07:49:46

Nie kombinuj, nie porównuj się z innymi, nie wspinaj się na piedestał,nie mędrkuj, nie filozofuj. Krocz prostą, wytyczoną przez Boga drogą, a jedynym kompasem w tej wędrówce niech będzie słowo Boże, Boża mądrość.

czciciel, 2018-07-17 22:54:08

Podstawą jest ZAUFANIE BOGU . Ono wynika z pokory wobec Stwórcy . Czyli mądrym jest ten , kto umie się zachować wobec Boga . " Mądry " inaczej mówi ; sprawdzam , Boga , ludzi , naturę i wszystko co mu się wyda podejrzane ...

lucy, 2018-07-17 22:12:47

... ks. Laskowski napisał kiedyś o tej Ewangelii "Mądrym i rozsądnym ludziom należy powierzać ważne sprawy, tajemnice, zadania. Bóg się roześmiał i powierzył tajemnice prostaczkom. I wciąż powierza.Zdania nie zmienił. " Ciekawe dlaczego? może dlatego, że tylko maluczcy , prostaczkowie mają zawsze czyste, pokorne i ciche serca... proszę Cie Panie o serce proste, ciche, kochające :) dzięki o. Michale :) błogosławionego dnia :)

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl