Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


ewa maria, 2018-06-12 21:06:08

...wiecie co... czasem milczenie jest bardzo znamienne...

ewa maria, 2018-06-12 11:02:42

... dla obraźliwych słów... nie znajduję usprawiedliwienia, w żadnej sytuacji... Dla mnie (myślę, że dla dobrego Boga również) widok matki karmiącej piersią niemowlę jest jednym z piękniejszych. Córka Eli nie robiła tego w Kaplicy, a na dziedzińcu przed... To miejsce wykorzystywane do odpoczynku. Niejednokrotnie siedząc tam właśnie na którejś z ławeczek, widziałam sceny i słyszałam słowa, które jednoznacznie można uznać za obraźliwe dla tego miejsca... a ludzie milczą... ale karmiąca matka? Nawet w Kaplicy zachowania co niektórych... pozostawiają wiele do życzenia. Przepychanki, nieodpowiedni strój, głośne rozmowy, gdy inni się modlą, robienie zdjęć podczas Podniesienia i te nagminnie dzwoniące, bo nie wyłączone telefony...!!! Jak wiele ludzie nie pojmują... jak fałszywy obraz rzeczywistości i świętości w głowach swoich noszą?! Panie oświeć nas... byśmy nie byli świętsi od...

czciciel, 2018-06-12 09:29:59

Czy sposób był dobry i godny ? Pytanie nie o to gdzie dziecko było karmione ale jak ? Czy nie nazbyt ostentacyjnie , na plaży ludzie także się przebierają , ale czy nie czynią to w taki sposób by nie urazić godności innych plażowiczów ?

Jolanta, 2018-06-12 08:47:27

Światu są potrzebne nawet moje małe gesty, moje "małe dobra" czynione dla innych, z których widać, że żyję blisko Boga.

Ela, 2018-06-12 08:41:43

Na dziedzińcu przed kaplicą na Jasnej Górze

Ela , 2018-06-12 08:08:57

Módlmy się za tych którzy widząc złe uczynki aby mimo wszystko chwalili Ojca który jest w niebie. W ostatnią niedzielę córka karmiąc dziewieciomiesieczne niemowlę na dziedzińcu przed kaplicą spotkała się z obrazliwymi słowami

., 2018-06-12 07:49:27

Jak ważne jest światło płynące z mojego wnętrza, zaczerpnięte ze Światła przychodzącego w Słowie Boga, przyjęte w Komuni Św. Jak ważne są zewnętrzne, promieniejące dobrem czyny, choćby najprostsze, ale spełnione z miłością. Może właśnie one rozświetlą komuś drogę do Jezusa, może ktoś uwielbi Boga w przyjętym od Światła moim małym światełku. Za światło w moim życiu, przygaszone, nie rozświetlające i nie ogrzewające, chowane, nie przynoszące Tobie Jezu chwały, przepraszam. W świetle na świeczniku, zapalone przez ludzi, których spotykam, Jezu, bądź uwielbiony

Grzegorz, 2018-06-12 06:47:28

Z pokorą i wdzięcznością spoglądajmy na bezmiar Dobra wokół nas. Pan jest Dobry. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Divinae Gratiae!

czciciel, 2018-06-11 22:46:26

Błogosławieni których Łaska spotyka lecz jak wiele uwagi i troski zajmuje Bogu człowiek grzeszny , pogubiony ... Jest On jak Ryś szukający zdobyczy ...

ewa maria, 2018-06-11 22:22:59

Chwała Bogu! Wszystko co dobre w człowieku... z Jego łaski jest... Chwała Panu!

lucy, 2018-06-11 22:21:27

... tak myślę, że to ważne by światło które oświeca nie oślepiało, nie raziło oczu, ale by też nie było za słabe by oświeciło co w mroku i ciemności skryte... by źródłem światła był ON Światło Jedynie prawdziwe - płynące z Tabernakulum... spotykam takich ludzi co z Niego czerpią swą mądrość i miłość i słowo ... i zawsze "zapalają" we mnie światło i wtedy uśmiecham się do Boga i dziękuję Mu za nich... dziękuję bo nie umiem inaczej... dzięki o.Michale:) gdy słucham Twoich słów może nie zawsze się z nimi zgadzam, ale zawsze się uśmiecham :) dobrej nocki i błogosławionego dnia :) dzięki 😇

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl