Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


b, 2018-06-08 12:53:48

Maryjo, Tyś poczęła i dała światu Najświętsze Serce Jezusa. Świat oddał Ci Je przebite i wykrwawione... I Twoją duszę przeniknął miecz boleści... Kajam się przed Wami, Najświętsze Serca, błogosławię Was i hołd oddaję, teraz i na wieki. Amen

., 2018-06-08 08:44:15

Tak było zawsze, WYDARZENIE KRZYŻA ostatecznie odsłania rzeczywistość, której Jezus doświadcza nieustannie: „włócznia” niezrozumienia, podejrzeń, odrzucenia, śledzenia, zdrady boleśnie otwiera SERCE, KTÓRE UMIŁOWAŁO DO KOŃCA. W takim SERCU, chronią się dzieci, chorzy, ślepcy, opętani, TU są bezpieczni, przygarnięci w swej bezradności. JEZU, W TWOIM SERCU szukam schronienia i modlę się dziś bardziej świadomie niż kiedykolwiek prosząc: Jezu uczyń serce moje według Serca Twego.

Jolanta, 2018-06-08 07:59:14

Krew Chrystusa, wypływająca z Jego serca, przelana do ostatniej kropli, to nieskończoność Bożej miłości do mnie, miłości, której siła może mnie zmienić i nawrócić.

Grzegorz, 2018-06-08 07:02:10

Operacja Mateusza udała się nadzwyczajnie. Dziękuję Wam za wsparcie. Pan jest Dobry.

Grzegorz, 2018-06-08 06:59:50

Woda i Krew wpłynęły natychmiast. Serce Jezusowe, Miłosierdzia pełne, nie zwleka. Goreje Miłością do człowieka. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Misericordiae!

Ewuś, 2018-06-08 00:18:36

Ja jestem dla Ciebie, a Ty Jezu dla mnie😊 Najświętsze Serce Jezusa Bądź Uwielbione.

ewa maria, 2018-06-07 23:43:11

...Miejmy serca i patrzajmy w serca.. .- jak orędował niegdyś Adam Mickiewicz... a ONE - spolegliwe takie, podobać się będą Bogu...

czciciel, 2018-06-07 23:01:46

Miłosierdzia bardziej pragnę niż ofiary . ZRANIONE SERCE OTWARTE JAK BRAMA NIEBIOS ... PRZYJDŹCIE I PRZEBYWAJCIE ! PAN ZAMIESZKAŁ Z NAMI ! najmniejsi mogą się skryć nie z braku miejsca , bo mieszkań w Niebie jest wiele lecz z powodu ich małości przed Panem , który nas stworzył . Bądź uwielbiony Jezu Chryste w Swym Zranionym Sercu , we wszystkich Twoich wiernych , ufających Tobie ! Niech na zawsze będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe ...

ewa maria, 2018-06-07 22:49:58

Żołnierzu, któryś przebił TO SERCE... niech Ci Bóg przebaczy, boś przecie nie wiedział, co czynisz...!!!! ...O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Serca Jezusowego... Ani cnym ptaszkom nie bądź, ani groźnym sokołom... na pożywkę. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją... Obmyj mnie zupełnie z mojej winy I oczyść mnie z grzechu mojego... ***************** "Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany, U Twych nóg upadam ja, człowiek stroskany; Smiłuj się nade mną, zetrzy moje złości, Omy j mię, oczyść mię z moich wszeteczności! Znam swój grzech do siebie, a widzę go prawie, I Tobie nie tajny; ale Ty łaskawie Racz się ze mną obejć, abyś w słowiech swoich Zawżdy praw nalezion i czyst w sądziech Twoich. Mnie-ć jeszcze złość w matce przeklęta zastała, Mnie-ć grzech jeszcze w mleku matka podawała. O Panie, Ty szczerość serdeczną miłujesz I skarb swej mądrości takim okazujesz. Pokrop' mię hysopem, a oczyścion będę, Omyj mię, a śnieżnej jasności nabędę; Zeszli mi poselstwo wesołe, a kości Twym gniewem strapione użyją radości. Odwróć od mych grzechów surową twarz swoje Ani chciej pamiętać na nieprawość moje; Stwórz we mnie, mój Panie, serce bogobojne, A w oziębłych piersiach myśli wskrześ przystojne! Nie odmiatajże mię od swej obliczności, A nie bierz ode mnie ducha swej mądrości; Przywróć mi dobrą myśl, prze mój grzech odjętą, A podbij pod rozum złą żądzą przeklętą! A ja, w swym upadku przez Cię podźwigniony, Będę złym na przykład jawnie wystawiony, Aby w miłosierdziu Twoim nie wątpili, Ale się do Ciebie raczej nawrócili. Wybaw' mię z przeklęctwa mej niepobożności, Aby mógł mój język sławić Twe litości, Otwórz, wieczny Boże, nieme usta moje, A ja opowiadać będę chwały Twoje. Byś ofiar pożądał, paliłbych ofiary, Ale wiem, że mało dbasz o takie dary Ofiara przyjemna Bogu - duch strapiony, Serce uniżone, umysł ukorzony. Bądź łaskaw na miasto swoje, wieczny Panie. Że tym rychlej w pięknych swoich murzech stanie: Tam przyjmiesz ofiarę cnoty, tam kładzione Na Twój ołtarz będą cielce poświęcone."

lucy, 2018-06-07 22:46:57

... to największy skarb mieć serce... bo czasem ktoś mówi " nie masz serca" ... to cud móc kochać sercem... tak jak ON by stało się tak wielkim, gotowym przyjąć każdego... zwłaszcza tego kto odrzucony, zapomniany, zagubiony,... kto ciągle szuka Miłości by w Niej się ukryć, by w niej nabrać sił, by móc jak ON stać się domem dla zagubionych, odrzuconych, zapomnianych... tak to Serce uczy nas najważniejszego, Miłości :) dzięki o.Michale ... błogosławionego dnia, pełnego odpoczynku w Sercu Jezusa 😊

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl