Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Ewuś, 2017-05-16 12:19:19

"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i pragnę tylko tego, aby już zapłonął" (Łk 12, 49). ABBA OJCZE

czciciel, 2017-05-16 11:45:43

OTO MĄDROŚĆ , BYĆ W BOGU TAK JAK ON WE WSZYSTKIM BO WSZYSTKO JEST JEGO , pięknie ...

danusia, 2017-05-16 11:01:00

"Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich»."J 17, 20-26 Ten ostatni werset nad którym zatrzymał się o. Michał jest zwieńczeniem sensu zjednoczenia z Bogiem. Taka miłość wydająca się bez granic, to najczęściej męczeństwo podjęte ze względu na Pana. "«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci."Ap 12, 10-12a "Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * aby ich ocalić. "Psalm (Ps 34 (33)"Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża."1 Kor 1, 10-13. 17-18 Taka liturgiczna wolta :) byśmy doszli do słów kochaj i rób co chcesz :) Oczywiście tylko w mocy Ducha Świętego można kochać aż po męczeństwo dla Pana. A ja mam nieustanne dylematy czy właściwie odpowiadam na to, co kreśli Ojciec Niebieski w moim a zarazem Jego życiu. Kompletnie nic z tego nie rozumiem a miłość jest pełna mądrości, którą jest Jezus Chrystus, nie odrzucę Ramion Ojca Niebieskiego, bo one pozwalają mi być we wszystkim.

Teresa 2, 2017-05-16 09:10:05

Ojciec Niebieski obdarza nas tym co najlepsze ,jest samym Dobrem a my jako dzieci Boże winniśmy, być we wszystkim do Niego podobni.Trzymajmy sie razem jak jedna rodzina starszy i młodszy chłopak czy dziewczyna

Maria SNE, 2017-05-16 08:54:49

Właśnie to zdanie podkreśliłam wczoraj w moim Piśmie :-)

ewa maria, 2017-05-16 08:32:09

Świat Ciebie nie poznał... Dziękuję, że ja mogłam Ciebie spotkać i rozpoznać Twoją Miłość. Obdarzasz mnie Ją każdego dnia...i wtedy, gdy radość mnie rozpiera i wtedy, gdy z bólu nie wiem co czynić... Proszę dziś za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, zjednocz Panie wszystkie dzieci swoje...abyśmy JEDNO stanowili... tak, aby świat uwierzył....

., 2017-05-16 07:57:49

Modlitwa prośby za uczniów, a jeszcze bardziej modlitwa rozpamiętywania, dotykania prawdy o relacji jaka łączy Jezusa z Ojcem. Jak bardzo Jezus w obliczu czekającej Go męki, pragnie wypowiedzieć Ojcu miłość, pragnie pokazać swoją jedność z Nim. Objawionym Imieniem Ojca, a jednocześnie Syna jest RELACJA MIŁOŚCI, wzajemne, wierne obdarowanie, pozostawanie w sobie. Takiego zjednoczenia w miłości pragnie dla nas, o taką wzajemną dla nas bliskość się modli... Nasze pomysły na zjednoczenie z Bogiem są lepsze, pozbywamy się ludzi kochanych i niekochanych, aby okazać "sterylną", wyłączną miłość Bogu, wtedy już nikt nie przeszkadza w oddaniu się kontemplacji, mamy poczucie doskonałości. „Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy” nie ustaje modlitwa Jezusa do Ojca…

Grzegorz, 2017-05-16 07:06:00

Powierzam swoje serce Miłości i Miłosierdziu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Ufam Tobie! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Misericordiae!

czciciel, 2017-05-15 22:34:47

MIŁOŚĆ BOGA OJCA , OFIARNA MIŁOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA I DAR MIŁOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO , NIECH NAS ZJEDNOCZY I NIECH BĘDZIE Z WAMI WSZYSTKIMI ...OTO ! WIELKA TAJEMNICA WIARY , OTO ! NASZA NADZIEJA , OTO ! ŻYCIE NASZE W BOGU , innego nie ma ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl