Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


m, 2017-05-15 18:06:43

♪ O, Panie wzywam Imię Twe, i ponad fale wznoszę wzrok, w Ramionach twych wytchnienie me, bo Ciebie mam, i jestem Twój ♪

m, 2017-05-15 18:03:37

♪ Duchu Święty naucz ufać Ci bez granic, i poprowadź mnie po wodzie, gdziekolwiek mnie powołasz, zabierz dalej niż mnie nogi mogą ponieść, będę wierzył coraz mocniej, w Obecności mego Zbawcy ♪

Teresa 2, 2017-05-15 13:26:24

Duchu Św.woIam przyjdż

Gość, 2017-05-15 13:19:47

Duchu MiIosci wyIewaj sie na nas z przebitego serca Jezusa , Jezusa alleluja

Ewuś, 2017-05-15 11:36:52

"Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach - wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: "Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas". Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» - wyrocznia Pana Boga."Ez.37.1-14

danusia, 2017-05-15 11:34:04

"W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy."J 14, 21-26 To o czym dzisiaj o.Michał mówi w katechezie czytałam kiedyś w Dzienniczku świętej Faustyny. Pan Jezus jej wskazał,że choćby przeczytała wszystkie książki , to nie zdobędzie takiego wzrostu duchowego jaki można osiągnąć przez słuchanie Boga, w tym co mówi w sercu do każdego osobiście. Tak, poddałam się temu ale prawda była tak miażdżąca że się wystraszyłam, ale z drugiej strony wszystko miałam jak na talerzu. Człowiek jest jednak głupi i zmanipulowany a to, co się już współcześnie dzieje, to szczyt , zakłamanie sięga zenitu. Dlatego wołam :"9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi5. " J 1,9 Jezus Chrystus naszym Panem w Bogu Ojcu po wieczne czasy.

ewa maria, 2017-05-15 09:54:10

Jakże daleko mi do samowystarczalności...nawet w oparach głębokiego egoizmu - niemożliwa jest! Sama nigdy nie odkryję i nie wypełnię swojego powołania, niewiele pojmę i zajdę donikąd...pobłądzę...stracę czas. Duchu Święty, tylko Ty możesz poprowadzić mnie ku świętości...ucz mnie i przypominaj każde Słowo Jezusa. Pocieszycielem moim bądź... Niechaj z miłością w sercu, codziennie wypełniam wolę Ojca. "Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia." SERCEM WIARĘ PRZYJĘŁAM... a m.in. w internecie, wyznaje ją ustami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego!

., 2017-05-15 07:53:56

Duch Święty jest Miłością Ojca i Syna. Ta Miłość Nieskończona jest Osobą. Tylko Osoba, która kocha (Duch Św. nie tylko kocha, ale jest Miłością) może uczyć miłości. Paraklet – Opiekun, w pełni troszczy się o człowieka, o jego rozwój i wzrost ku pełni człowieczeństwa. Przychodzi, abyśmy osiągnęli dojrzałość w miłowaniu poprzez poznawanie prawdy, prawdy o Bogu i prawdy o nas samych. Duchu Miłości bądź uwielbiony w każdym sposobie jaki wykorzystujesz, by objawić nam prawdę. Narzędziem może być smartfon, Opiekunem i Nauczycielem tylko Duch św.

m, 2017-05-15 06:52:32

błogosławionego dnia

Grzegorz, 2017-05-15 06:29:10

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Vas Spirituale!

czciciel, 2017-05-14 22:41:02

JEGO MOC I MIŁOŚĆ NIGDY SIĘ NIE WYCZERPIE , ZWŁASZCZA JEGO CIERPLIWOŚĆ NAD NAMI . UFAJĄC BOGU MOŻEMY BYĆ PEWNI ZBAWIENIA ...

czciciel, 2017-05-14 22:37:28

taki mały wolny temat , prawie jak na maturze ... człowiek , któremu Bóg udzielił rozumu musi nauczyć się nim posługiwać . Jeżeli będzie bezkrytycznie korzystał z rzeczy jakim jest internet i wszelkie media z nim związane bardzo łatwo ulegnie manipulacji przez osoby , środowiska i klany / delikatnie napisałem / . Prosty przykład , jeżeli zastosuje u siebie " rewelacyjny środek przeciwbólowy " zaproponowany przez nieznaną osobę w sieci może zostać otruty jak i wiele osób podobnie myślących , nawet całą społeczność . Drugi przykład , jeżeli człowiek całą swoją wiedzę powierzyłby dyskom to skuteczny atak cyfrowy pozbawił by go skutecznie tego na czym się opierał . OSTATNI GASI ŚWIATŁO ... Zły może być i skuteczny zwykły brak zasilania .Dlatego tak ważny jest osobisty i nieustanny kontakt z Bogiem , który nas kocha . TEGO NAM NIGDY NIE ZABRAKNIE , GDY POLEGAMY NA BOGU . Jego Moc nigdy się nie wyczerpie , zwłaszcza Jego cierpliwość nad nami . TYLKO UFAJĄC BOGU MOŻEMY BYĆ PEWNI ZBAWIENIA ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl