Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


m, 2017-05-14 14:58:53

♪ Błogosławiona, pełna Miłości, módl się za nami, Maryjo... ♪

m, 2017-05-14 13:18:33

♪♪ Ludu Kapłański, Ludu Królewski, Zgromadzenie Święte, Ludu Boży, śpiewaj Swemu Panu... ♪♪

m, 2017-05-14 13:13:06

"Ludzie szczęśliwi to ci, którzy osiągnęli pełnię miłości do Boga i człowieka." Bp Edward Janiak

ewa maria, 2017-05-14 11:23:21

Idź swoją drogą do Boga... https://youtu.be/Cny92Z7WxU8

ewa maria, 2017-05-14 11:07:11

"Droga, którą idę jest jak pierwszy własny wiersz, Uczę się dopiero widzieć świat jaki jest, Droga, którą idę biegnie śladem ludzkich spraw, Szukam swego czasu, jasnych słów, prostych prawd, Już tyle słońc wzeszło tylko jeden raz, Już z tylu stron zapłonęły ognie gwiazd, Już tyle miejsc zapomnienia pokrył kurz, Wiem, co to jest, lecz się nie zatrzymam już. Droga, którą idę czasem błądzi w pełni dnia, Kocham, pragnę, tracę, chwytam dzień póki trwa, Droga, którą idę nie wybiera łatwych tras, W czasie, który minie swój odbije ślad." Jezus prowadzi mnie przez życie za rękę, a ja niosę GO w swoim sercu. ❤️

czciciel, 2017-05-14 10:31:02

oczywiście ; zacytowałem Jezusa , żeby czasem sobie ktoś nie pomyślał inaczej ...

danusia, 2017-05-14 09:24:04

"Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła."2. czytanie (1 P 2, 4-9)Powszechne kapłaństwo. W nawiązaniu do katechezy ojca Michała rzeczywiście można powiedzieć ,że materialny otaczający nas świat, piękno przyrody i miejsc na ziemi, jest tłem do tego jakie ścieżki mamy nakreślone w swoim wnętrzu czyli to, co kreśli Bóg. Jesteśmy często nieświadomi jak potoczą się nasze losy i zadziwieni , kiedy Pan nas podtrzyma swoją Obecnością, tak namacalną byśmy nie utracili wiary, nadziei, miłości.Okazało się że posiadam jeszcze jedną książkę, autor: Abraham Joshua Heschel "Bóg szukający człowieka" Taki fragment : " On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów" (Hi 9,10) Poza ludzką mocą pozostaje opisanie rzeczy cudownych i niedocieczonych, który uczynił Jedyny, niech będzie błogosławiony. Powiedziano: "Który czyni cuda wielkie, On jeden / bo na wieki łaska Jego/ (Ps 136,4).Co oznaczają słowa "On Jeden"? Tylko On jeden wie, co czyni dla Ciebie" Koniec cytatu :) Boże, Ojcze błogosławimy Ciebie i prosimy o błogosławieństwo w nierozpoznanych dla nas Twoich zamiarów. Boże, Tobie cześć i chwała na wieki wieków.

., 2017-05-14 07:02:33

PRZEWODNIK prowadzi mnie w górę, na SZCZYT… On zna ścieżki, które tam prowadzą, strzeże szlaku i nawet, gdy szukam prostszej, łatwiejszej drogi wskazuje mi tę najwłaściwszą. Z Nim mijam doliny i wspinam się coraz wyżej wąskimi dróżkami, zacienionymi różnorodnymi gatunkami drzew. Lubię góry, są pełne niespodzianek i czarują nowymi widokami, gdy krok po kroku wznoszę się wyżej i wyżej. Wierny PRZEWODNIK prowadzi cierpliwie, niestrudzenie, ku rozkoszowaniu się kolejnymi odkryciami, jeszcze jeden krok, wysiłek, zmaganie z własną słabością i nowe piękno… I dalej, aż do SZCZYTU, momentu i miejsca, w którym oglądanie PIĘKNA będzie trwało wiecznie i nikt już nie pomyśli o zejściu i powrocie w doliny…

Grzegorz, 2017-05-14 06:54:21

Duchu Święty, proszę bądź Światłem na naszych ścieżkach. Prowadź. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Ianua Coeli!

czciciel, 2017-05-13 23:23:27

WIĘC , BĄDŹ , BLISKO , tak blisko jak ja , nikt nie jest Ciebie tak blisko jak ja ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl