Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


danusia, 2017-04-23 15:29:29

"A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»."J 20, 19-31 Niedziela Miłosierdzia Bożego jest łaską, którą Pan Jezus rozlewa na Kościół Świety ,także w Sakramencie Miłosierdzia czyli Spowiedzi Świętej. Ten fragment z Dzienniczka jest jak dla mnie, wyjątkowy w temacie :) "PAN JEZUS PRZYPOMNIAŁ ŚW. FAUSTYNIE, ŻE JEST OBECNY W SPOWIEDNIKU : Dziś znowuż pouczył mnie Pan, jak mam przystępować do Sakramentu Pokuty: - Córko Moja, jak się przygotowujesz w Mojej obecności, tak się i spowiadasz przede Mną; kapłanem się tylko zasłaniam. Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną, a duszę twoją napełnię światłem Moim. " (Dz 1725) http://www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej.html

Teresa 2, 2017-04-23 11:04:29

Dzisiaj naszym oczom serca ukazane są konfesjonały takie duchowe prysznice dzięki którym Pokój zapewniony

czciciel, 2017-04-23 10:48:50

Niech będzie pochwalony i uwielbiony Bóg i Ojciec nasz , który z MIŁOSIERDZIA SWEGO USYNOWIŁ NAS W MIŁOŚCI WIECZNEJ , KTÓRY TAK NAS UMIŁOWAŁ , ŻE SYNA SWOJEGO DAŁ ABYŚMY MIELI ŻYCIE W BOGU , ALLELUJA !!!

Jolanta, 2017-04-23 10:24:35

Dzisiaj Święto Miłosierdzia Bożego - jedyny dzień w roku, w którym można otrzymać zupełne odpuszczenie win i kar za grzechy, tak jak w Sakramencie Chrztu! Pokój wam!

m, 2017-04-23 08:46:44

dziś, też Cię kocham, pozdrawiam :*

Grzegorz, 2017-04-23 07:12:03

My i nasze pojmowanie wolności, nasz sposób na życie, nasze odpowiedzi na wszystko. Wszystko nasze. A jeśli tak, to po co komu dzisiaj Miłosierne Serce Boga? Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Misericordiae!

., 2017-04-23 06:54:35

Zamknięte drzwi z obawy przed człowiekiem, własny pomysł na ochronę i zabezpieczenie. W środku ludzkiego lęku staje Jezus z darem pokoju i nowym scenariuszem na prawdziwe ocalenie życia. Posłany przez Ojca, posyła Wybranych: „ tchnął - enefysēsen – na nich („Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” Rdz 2,7) i powiedział im: „Weźmijce Ducha Świętego!” Dzięki temu TCHNIENIU I OBDAROWANIU stali się Sługami Miłosierdzia, którzy w Imię Jezusa, mocą Ducha Świętego odpuszczają grzechy, przywracając ŻYCIE. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził… Niech będzie błogosławiony za każde zrodzenie we mnie Życia w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

ewa maria, 2017-04-23 00:27:46

Ale po każdej nocy przychodzi dzień...i może być on dla nas jasnością... przejrzeniem, dostrzeżeniem własnych grzechów, dniem, w którym nasze "zmurszałe sumienie" ożywa i ponownie odkrywa pierwotne przeznaczenie... Wtedy już rozumiemy po co jest konfesjonał i kogo tam spotykamy...Świadomość własnej słabości i tego, że "na przedsionku się nie skończy" romans z grzechem - bo zły zawsze otwierać będzie przed nami drzwi swoich apartamentów - powinna uwolnić nas od relatywizmu, robienia rzeczy po swojemu, zbywania Boga i wystawiania Go poza pewne sfery życia, zagadywania Go miast słuchania itp. Nad każdą swoją "chwilą straconą" ronię dziś łzy...a Ty Mój Jezu ocierasz je Miłosierdziem Swoim...

sihe, 2017-04-22 23:44:59

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi Bądź wola Twoja... Bądź wola Twoja.. nie moja amen Doświadczyłam kiedyś niesamowitych rzeczy, gdy z wielkim trudem, ale też bardzo świadomie wypowiedziałam te słowa, kiedy naprawdę wbrew sobie, czy też przełamując siebie wypowiedziałam te słowa. Bóg naprawdę wie lepiej od nas, co jest dla nas dobre. A przecież w swej wielkiej pokorze - czeka na naszą zgodę, na to by nasza wola przyjęła JEGO wolę.. Amen.

czciciel, 2017-04-22 23:22:45

najciemniejszą nocą człowieka jest ta , w której nie widzimy nic , kiedy nie dostrzegamy grzechów w sobie , kiedy zmurszałe sumienie nam nie służy , kiedy wchodząc w grzech myślimy , że to tylko przedsionek , kiedy nie widzimy grzechów innych , kiedy relatywizujemy istnienie grzechu , kiedy Bóg już nam nie przeszkadza i zbywamy GO ; " przecież Cię kocham " a robimy swoje , kiedy zagadujemy Go na modlitwie i nie słuchamy co ma nam do powiedzenia , KIEDY NIE POZWALAMY MU PRZEBYWAĆ W NASZEJ ŚWIADOMOŚCI ... za każdą chwilę straconą , bez Ciebie , Jezu przebacz

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl