Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


a, 2017-04-10 16:39:55

Na sześć dni przed Paschą; 6 to liczba oznaczająca niepełność, a więc J wskazuje na to,że pełnia dopiero nastąpi, bo 7 to liczba pełni. Jezus jest prawie u kresu Swojej ziemskiej wędrówki, misji , którą przyszedł wypełnić. Dziękuję o Michale za ciekawe spostrzezenie,że Jezus przyszedł do Łazarza jako przyjaciela. Mnie po tym komentarzu przyszła myśl,że Łazarz jako wskrzeszony przez Jezusa , jest dla Niego znakiem zmartychwstania. Skoro człowiek - grzesznik Łazarz został wszkrzeszony , to o ileż bardziej Jezus Człowiek - Bóg będzie żył. Jan Ewangelista dla nas czytających i rozważających Słowo , ukrył w tych słowach nadzieję zmartwychwstania . Skoro Łazarz jest dla Jezusa pocieszeniem przed śmiercią, to o ile bardziej Jezus Jest znakiem dla nas, mamy si enie bać zatem śmierc, bo to tylko przejście na drugą , lepszą stronę.

ewa maria, 2017-04-10 10:16:11

Być bliżej Ciebie chcę... https://youtu.be/Uvpyh4PdHsk Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, Z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, Z miłością Stwórcy ziem Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Choć jak wędrowiec sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, wzrok. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył grobowy głaz. być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest dziecię Twe, Tyś Ojciec mój. Promieniem słońca Bóg, odblaskiem zórz. Po nocy krętych dróg i strasznych snów. Przyjm Panie wdzięczny śpiew, za Twoje Ciało, Krew, Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój.

m, 2017-04-10 10:12:24

Jolanta, 2017-04-10 09:51:38

Oszalała ta Maria, tyle dobra zmarnować! I czym to szaleństwo wytłumaczyć? MIŁOŚCIĄ! A czy mnie stać na "marnowanie" czegokolwiek dla Jezusa, chociażby czasu na modlitwę?

Teresa 2, 2017-04-10 08:37:32

PomyśIę co mogę dziś dać w darze Jezusowi

Grzegorz, 2017-04-10 06:35:29

Kiedy zastanawiam się kto jest moim przyjacielem, na kogo mogę liczyć, nie zapytuję się 'A komu ja jestem przyjacielem?' Muszę więcej dawać, nie tylko brać. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Nostra!

., 2017-04-10 05:46:26

Dom przyjaciół w Betanii. Tu Jezus jest oczekiwany i przyjmowany z miłością, doświadcza prawdziwych i głębokich relacji, pięknych spotkań. Maria, która siadała u stóp Jezusa, by go słuchać, dziś bierze funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaszcza Jego stopy, a włosami swymi je ociera, Marta zastawia stół, troszczy się, niestrudzenie służy. Łazarz zasiada i rozmawia z Tym, który płakał nad nim z miłości i przywrócił mu życie. Trwa Wieczerza z przyjaciółmi, ostatnia w ich domu… Następną przygotuje Jezus swoim przyjaciołom w Domu Ojca. Bóg ma wiernych przyjaciół, ale ma też Judasza. Judasz jest wybrany, kochany, należy do wspólnoty apostołów, ale nigdy nie wszedł z Jezusem w bliską relację. Obserwuje, przelicza, krytykuje, dziwi się miłości… Chciałabym być dla Boga gościnnym domem…, ale kim jestem?

czciciel, 2017-04-09 23:23:14

Dobry Przyjaciel sprawdza się w trudnych chwilach , jakoś instynktownie zjawia się w decydującym momencie . Tak jak w sobotę , gdy wkroczył w asyście Mocnych w Duchu pod postacią Białej Hostii ... jak na prośbę Sług przełamał serca oziębłe , jakby Sługom dodał mocy tak , aby bardziej uwierzyli w siebie . Cud za cudem , Przyszedł tak samo jak Oni , jako Sługa Sług i wraz z Maryją przełamał lody , pierwsze . Pierwszy lód , który złożył zły w młode serca , które składały swe skarby dla siebie nie wiedząc , że można i należy je składać DLA JEZUSA .Jeżeli próbujemy się przypodobać innym , kosztem Skarbu Jezusowego wszystko możemy stracić . To tak , jakby drzewa nagle zapragnęły rosnąć z dala od Płynącej Wody , jakby liczyły tylko na siebie . Ich kres jest wiadomy . Może się zdarzyć i tak , że Rzeka nagle zmieni swój bieg i także uschną bez Łaski Bożej , jako konsekwencje swoich błędnych decyzji . O ŻYCIODAJNA WODO , NIE ZMIENIAJ SWEGO BIEGU Z POWODU NASZYCH ZŁYCH DECYZJI , ALE PRZYJDŹ NAM Z POMOCĄ , BO USCHNIEMY ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl