Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


., 2017-04-08 16:11:54

"Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu." 1J 4,15

., 2017-04-08 16:08:17

Danusiu „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” (1J 4,16b)

danusia, 2017-04-08 15:21:18

@ . kropka :) Cytuję : 'Jestem Dzieckiem Boga i mogę być pewna, że Ojciec jednoczy się ze mną," Anioł Światłości też sobie myślał a skończył w piekielnych czeluściach. Och ta pycha !!!

., 2017-04-08 11:16:31

Danusiu, miłość wyraża się również w okazywaniu szacunku, uszanowaniu woli i decyzji człowieka. Co nie zmienia faktu, że Bóg, gdy wyruszamy na spotkanie z Nim, jest pierwszy na miejscu spotkania i oczekuje na nas z miłością. „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” (1J 4,10) „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.” (1J 4,19)

danusia, 2017-04-08 10:48:06

Tak @ . kropko : " Syn marnotrawny :„Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca." Zauważ ,że kiedy karmił się strąkami z koryt świńskich, to tatuś -ojciec mu w tym nie przeszkadzał, przehulał wszystko i ojciec szanował jego wolną wolę. Bóg niech błogosławi szukających Prawdy jaką jest Jezus Chrystus .

., 2017-04-08 09:01:41

@ Danusia „Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem" (Łk 15, 20-21) Ojciec oczekuje, wygląda syna, wychodzi na drogę z sercem otwartym i pełnym przebaczenia. Gdy widzi syna, który jest jeszcze daleko, wzruszony wybiega (Ojciec biegnie w stronę syna!) okazuje mu swoją czułą miłość. A Syn z ułożoną formułą (z umową o pracę w tle) recytuje: Ojcze… Syn wraca, ale to Bóg wybiega mu naprzeciw. Dobra Nowina dla mnie i dla Ciebie.

danusia, 2017-04-08 08:34:59

O, czciciel przemówił, ten co nie tak dawno ubliżał "Danka jesteś od Natanka" Zapomniałeś już ? Twoje prostactwo polega na tym, że nie potrafisz przyjąć świadectwa bliźniego, gorzej, bo wykorzystujesz to świadectwo przeciw niej samej. Dobre sobie. W przeciwieństwie do Ciebie , my z @kropką mówimy merytorycznie , a pouczamy się w kwestiach rozumienia wiary. Ludzie się ode mnie nie odsuwają , wręcz odwrotnie , szukają pomocy. Bóg niech cię błogosławi Marku.

czciciel, 2017-04-07 23:34:14

Dlaczego Jej ubliżasz kobieto ! sama wprowadzasz zamęt i trudno Ci cokolwiek wytłumaczyć , sama nie przyjmujesz argumentów innych , trudno się z Tobą prowadzi dialog bo nie widzisz u siebie ograniczoności , dlatego tak masz pogmatwane życie i ludzie się od Ciebie odsuwają , przejrzyj wreszcie na oczy ...

danusia, 2017-04-07 23:15:54

@ . kropka:) Odwracasz kota ogonem, więc nie ma sensu prowadzić tej dyskusji. Burzysz hierarchię przez zmianę porządku, o którym mowa w Dekalogu, pierwsze przykazanie się kłania. A tu jeszcze jedno : cytuję: "Uczy wszystkich również tych, którzy noszą w sobie zaburzony obraz ojca ziemskiego. Mimo grzechu i odejścia otrzymuję szybko najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi! " Niczego nie otrzymujesz bez nawrócenia.Syn marnotrawny powraca do ojca, a nie odwrotnie. Dlatego sama sobie zaprzeczasz, bo Bóg dając Ci wolną wolę raz na zawsze, czeka na Twoje nawrócenie, bo jesteśmy słabi i grzeszni i to my idziemy po łaskę do Niego , a nie ,że przychodzi po łaskę do Ciebie. Powiedz w jakiej siedziałaś sekcie?

m, 2017-04-07 20:43:40

tylko uuufaj ♪ Nada te turbe, nada te espante,quien a Dios tiene nada le falta.Nada te turbe, nada te espante,sólo Dios basta ♪

czciciel, 2017-04-07 18:22:54

...

., 2017-04-07 18:13:48

Jezus uczy prawdy o MIŁOŚCI OJCA w Ewangelii Łk 15, 11-32. Uczy wszystkich również tych, którzy noszą w sobie zaburzony obraz ojca ziemskiego. Mimo grzechu i odejścia otrzymuję szybko najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi! Otrzymuję bezmiar łask, a na Uczcie przygotowanej dla mnie, codziennie Ojciec karmi mnie Ciałem Syna, daje mi Pokarm na Życie Wieczne. Taka jest moja i Twoja godność Danusiu, choć jesteśmy tylko stworzeniami.

danusia, 2017-04-07 17:35:22

W dalszym ciągu popełniasz błąd w myśleniu. Nie można czynić porównań Boga Ojca , który jest Duchem, z ojcem ziemskim, którego jesteś córką :) Wyobraź sobie , co przeżywają czy przeżywaliby ci , którzy mają zaburzony obraz ojca ziemskiego, a tym samym ten obraz przenieśliby na Boga Ojca, który jest samą Miłością i Miłosierdziem dla stworzenia. W tym, co wyjaśniasz w poprzednim poście, proszę byś wiedziała, że jako stworzenie, jesteśmy przecież niżej od Stworzyciela. Czy w Twojej mocy możesz stworzyć Wszechświat ? Jesteśmy przez chrzest i ciągłe odnawianie przymierza złączeni z Bogiem. Bogu należy oddać cześć i chwałę. Tym , którzy Boga miłują swoim życiem, Pan nie pogardzi.

., 2017-04-07 14:01:58

Danusia@ 1. Ojciec, jeśli przeżywa w pełni swoje ojcostwo, żyje życiem dziecka, sprawy dziecka zajmują jego serce, cieszy się i cierpi razem z nim. Takiego miałam ojca i takiego mam Ojca, tak przeżywam swoje doświadczenie bycia ukochanym dzieckiem. Jestem pewna, że Bóg jest mi bardziej wierny i zjednoczony ze mną niż ja z Nim. Zdarza się, że ja emigruję z Jego ramion, ale one wciąż są dla mnie otwarte. To Ojciec wychodzi i czeka. 2. Jezus chce, abym poznała prawdę i wiedziała o zjednoczeniu Ojca i Syna w Miłości: „Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. Wzajemne obdarowywanie się Miłością jest istotą tej relacji.

danusia, 2017-04-07 11:34:57

@ . kropka :) Cytuję : 'Jestem Dzieckiem Boga i mogę być pewna, że Ojciec jednoczy się ze mną, niesie moją codzienność, .." Kochanie, Ty możesz się jednoczyć , ale nie odwrotnie, że Bóg Ojciec. Następnie tu : cytuję: " abym miała pewność, że Ojciec zjednoczony ze swoim Synem, podtrzymuje Go w najtrudniejszych chwilach." To Syn jednoczy się z Ojcem, nie odwrotnie. Syn jest Słowem Wcielonym Ojca. Ojciec jest pierwszy .

danusia, 2017-04-07 11:24:44

Odczytuję dzisiejsze słowo Boże, jako uwagę, że nie ma nic gorszego, jak rozdwojenie czyli co innego mówimy a co innego robimy. Ten fragment przy którym o. Michał się zatrzymał zakończony jest pytajnikiem, znakiem zapytania : " Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” dalej Pan Jezus wyjaśnia : "Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym”? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu»"(J 10, 31-42) Czy można być więc dzieckiem Bożym, pełniąc czyny diabła ? Nie za bardzo. Przeciwieństwa nie łączą się w jednym podmiocie. Boże, udziel nam światła, byśmy nie błądzili.

Jolanta, 2017-04-07 08:48:50

Wrogowie Jezusa posuwają się w swej nienawiści do Niego aż do chęci ukamienowania Go. A Chrystus, mimo to walczy o swoich wrogów, walczy o ich dobro, bo przecież przyszedł od swojego Ojca, aby zbawić wszystkich, a nie tylko niektórych. I najsmutniejsze, niepojęte jest to, że niekiedy sam Bóg może przegrać walkę ze mną o moje dobro.

Teresa 2, 2017-04-07 08:44:58

Duszo oziębła czemu nie gorejesz ?

., 2017-04-07 08:02:38

Coraz bliżej Jerozolima… Jezusowi zależy, bym zobaczyła Ojca, Jego dobre czyny, abym miała pewność, że Ojciec zjednoczony ze swoim Synem, podtrzymuje Go w najtrudniejszych chwilach. Jestem Dzieckiem Boga i mogę być pewna, że Ojciec jednoczy się ze mną, niesie moją codzienność, umacnia, podtrzymuje w cierpieniu… Jest przy mnie jako potężny mocarz. Jemu powierzam każdą sprawę dnia, który się rozpoczyna.

Grzegorz, 2017-04-07 00:53:02

'Bogami jesteście...' to powód do wdzięczności a nie do pychy. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

czciciel, 2017-04-06 22:42:26

...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl