Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


kasia, 2020-05-18 19:23:45

Dzień dobry, Michałku.

czciciel, 2017-03-01 23:57:48

GO a nie go

czciciel, 2017-03-01 21:23:31

W człowieku zjednoczonym z Chrystusem można zobaczyć Boga , ale tego trzeba pragnąć , widząc w nim dobro a nie szukając w nim dziury ! ODDANY BOGU CZŁOWIEK NIE UDAJE BOGA , ALE TO BÓG UDAJE CZŁOWIEKA W NIM . Zobaczyć Boga można i należy , tak samo jak go kochać ...

danusia, 2017-03-01 14:43:53

"Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą."Jl 2, 12-18 Ojciec Michał w wygłoszonej katechezie, zwrócił uwagę na takie zjawisko, w którym osoba/by udają Pana Boga. Dobrze to wybrzmiało cyt. : " Nie jesteś Zbawicielem, Zbawicielem jest Bóg." Dlatego czas Wielkiego Postu, jest czasem dla każdego osobiście, czasem do nawrócenia, czasem rekonesansu :)

Jolanta, 2017-03-01 09:37:46

"Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie – czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie" ( Iz 58,3-9)

., 2017-03-01 08:05:40

Hojność jest tym czego Bóg oczekuje ode mnie zapraszając na drogę nawrócenia. Hojność w ukryciu, ponieważ ma upodobanie w ukryciu. W Wielkim Poście pragnę uczyć się ukrycia Boga – hojnie rozdającej się Miłości, która zastanawia, zaprasza do odkrywania, nazywania daru, zatrzymywania w sercu, bez rozgłosu, w ciszy, godząc się na obojętność i odrzucenie. Prosty, konkretny pomysł na obdarowanie bliskich, małą pożyteczną przyjemnością, ukrytym dobrem, zrodził mi się dzisiaj w czasie czytania Orędzia na Wielki Post, w którym Ojciec Św.przypomina: Słowo jest darem, druga osoba jest darem. Zatem w drogę: oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia (2 Kor)

Grzegorz, 2017-03-01 06:29:18

Czy Jezus przychodzi przeze mnie? Czy jestem Światłem dla tych, co w ciemności? Czy aby sam nie jestem w ciemności? Ufam Tobie, Jezu! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Luminis!

Małgosia, 2017-03-01 00:22:14

bardzo dziękuje za te słowa,czas do Paschy jest długi, postanowienia też. Panie Nasz daj mi siłę w jej wytrwaniu.

czciciel, 2017-02-28 23:44:28

Tereso @ jest mi niezwykle przyjemnie modlić się za każdego i każdą z nas a zwłaszcza za Danusię , pozdrawiam , z Bogiem ...

czciciel, 2017-02-28 23:41:10

piękna i wspaniała czołówka Ojcze Michale , dzięki . ... Ja jednak bym wrzucił do Twego słowa małe pięć groszy . To prawda : JEDYNYM ZBAWICIELEM JEST CHRYSTUS ! żeby nie było wątpliwości . Nie ma jednak niczego , czego by Bóg nie pobłogosławił człowiekowi , zwłaszcza tych rzeczy i spraw , które Jemu oddajemy . Błogosławieństwo szczególnie dotyczy naszych modlitw i ofiar , czyli naszych darów jakie zanosimy w ofierze na Jego Chwałę . Usilna modlitwa , post i szczera jałmużna nie pozostanie bez pomnożenia i uświęcenia . Jaka by była nasza służba Panu , gdybyśmy odwrócili się od braci i sióstr w potrzebie ? Tak więc módlmy się w intencjach wstawienniczych , tak jak nauczył tego Chrystus w Ogrodzie Oliwnym . Jaka to była modlitwa ? W UNIŻENIU , W TRWODZE , W KRWI I POCIE , W ODDANIU , W MIŁOŚCI I POSŁUSZEŃSTWIE OJCU / 7 / a dla mnie najpiękniejsza , najczulsza i najmocniejsza ... modląc się wstawienniczo , zapominając o sobie , tak jak Chrystus przymuszamy niejako Ojca , by to ON ZATROSZCZYŁ SIĘ O NAS . By wzmocnił nas Duchem Ofiarnym . By zapłonął tą samą miłością ku nam i zmiłował się nad swoim ludem . WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z CHRYSTUSEM W RADOŚCI , W CHOROBIE , W CIERPIENIU I WSZELKIM DOŚWIADCZENIU , A NAWET ŚMIERCI WŁASNEJ , MOŻEMY I MY Z NIM ZBAWIAĆ ŚWIAT ... a Ojciec , który widzi w ukryciu odda Tobie , trzy razy , czyli po trzykroć tysięcznie , tak jak tylko Bóg może / by nie być gołosłownym proszę obejrzeć krótki film na You pt. S Maria Cecylia - polski -

Teresa, 2017-02-28 22:40:57

Czcicielu,Gościu, dziękuję za modlitwę.kapnęła mi łezka z radości.Dziękuję za to, że modliliście się za mnie,bardzo tego potrzebowałam.Zaczynamy razem Wielki Post.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl