Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Jadwiga, 2017-02-12 15:29:23

To bardzo stanowcze słowa, które ukazują szpetotę grzechu. Panie, proszę o łaskę wierności Twojemu Prawu.

danusia, 2017-02-12 13:11:06

Dzisiaj twarda mowa ojca Michała. I bądź tu mądry :) Wybrałam z liturgii słowa : "Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. "Syr 15, 15-20 "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi»." Mt 5, 17-37 Tak myślę ,że to podstawowe kryterium rozeznania , dla mnie osobiście. Wejście na poziom mądrości i miłości Bożej, możliwy jest w światłym sercu i darem deptania skorpionów. Faktycznie jednak oznacza wyniszczenie dla bliźnich, tak, jak Jezus Chrystus na to pozwolił po sam Krzyż. Dlatego tu: "«Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują»1 Kor 2, 6-10 Tak więc, miłuję nie dla siebie ale ze względu na Boga, bo i On mnie umiłował. Boże Ojcze, nic nie wiem prócz tego że Cię kocham.

Teresa 2, 2017-02-12 11:01:17

Dziś zdaje mi się Chrystus mówi Miłuj a unikniesz tego wszystkiego niepożądanego: cudzołóstwa,zabijania, przysięgania, nienawiści do brata , siostry .Jednym słowem Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

Jolanta, 2017-02-12 09:21:56

Oj, Panie Jezu, przecież to wszystko słyszałam już nie raz, te wszystkie przykazania są mi znane, wiadomo, że mam nie kraść, nie cudzołożyć, nie zabijać... A jak jest naprawdę, co czuje i mówi moje serce? Czy przyjmuję Twoje przykazania jako dar Twojej miłości do mnie? Czy rzeczywiście są dla mnie drogowskazem, drogą do nieba?

Grzegorz, 2017-02-12 07:24:58

Niech Miłość Twoja, Panie, stanie się treścią mojego serca, niech nie będzie w nim już miejsca na nic innego. Proszę Cię. Na Twoją Chwałę! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Divinae Gratiae!

czciciel, 2017-02-12 00:33:18

Boża Mądrość przeznaczona ku naszej chwale , czyż to nie zapowiedź " wielkich rzeczy " ? ............................................ A Duch , który przenika Boga Samego , czyż nie jest nam dany ? ........................................................................ Czy zdajemy sobie sprawę na jakiej to jesteśmy Drodze Chwały , my wszyscy , cośmy przyjęli Ducha Świętego ?............ jakże więc możemy zabijać brata , gdy Duch Boży w nas ?

AGNIESZKA, 2017-02-11 23:42:50

Jezu, pomóż mi nie osądzać bliźniego, nie wyrzucać go z mojego życia, nie zabijać tej odrobimy miłości, którą mam w swoim sercu. Pomóż mi patrzeć na ludzi Twymi oczyma, daj mi Twoje spojrzenie na innych. Nie chcę być " cichym zabójcą " dla brata , którego stawiasz obok mnie. Naucz mnie przyjmować drugiego człowieka, bym i ja została przez niego przyjęta, a wtedy będzie się szerzyło pośród nas Królestwo Boże

Elżbieta , 2017-02-11 22:58:43

Panie Boże, spraw, aby przemienilo się serce mojej Siostry i pogodzila się ze mną i swoimi chrzesniakami.Modlę się o Jej świętość i zbawienie. Pozdrawiam Cię Ojcze Michale. Z Maryją.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl