Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


, 2017-02-08 18:34:20

:*

m, 2017-02-08 17:39:20

♪Jezu ufam Tobie od najmłodszych lat, Jezu ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej, i w opiece czułej duszę moją miej ♪

m, 2017-02-08 17:30:07

"Niechaj się nie lęka do Mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia Mojego" (Dz 1059)."Chocby dusza była jak trup rozkładająca się i chocby po ludzku już nie było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni" (Dz 1448).

m, 2017-02-08 17:25:19

w innym miejscu Pan Jezus mówi -"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze." Łk 12,32-34

m, 2017-02-08 17:13:10

Daj mi poznać Panie to, co wychodzi z mojego serca i czyni mnie człowiekiem czystym, ale i to, co czyni mnie nieczystym

m, 2017-02-08 17:09:26

Jakie złe uczucia wychodzić mogą z serca: gniew, złość, irytacja, zły humor, antypatia, pogarda, zdenerwowanie, wściekłość, strach, niepokój, przygnębienie, wstręt, zazdrość, ambicja. Tam, gdzie jest namiętność, tam zaciemnienie rozumu i niszczenie wolności. To czyni nieczystym. "A jakie dobre uczucia mogą wychodzić z człowieka i czynić go czystym? Miłość, radość, skrucha, przebaczenie, cześć, nadzieja, bojaźń, wdzięczność, wzruszenie, zachwyt, autentyczny ból, prawdziwy smutek. One przyczyniają się do czystości człowieka."- ks.Józef Pierzchalski SAC

m, 2017-02-08 17:06:36

"Biada wam - powiedział na ten sam temat Pan Jezus przy innej okazji - bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wasze wnętrze pełne jest wszelkiej niegodziwości" (Mt 23,25). Na co nie spojrzeć, wszędzie powinna obowiązywać ta sama zasada: starajmy się o to, ażeby w naszych wnętrzach królowała prawda i dobro, i miłość. Dopiero pod tym warunkiem to, co się ujawnia na zewnątrz, będzie autentyczne.(...) Najważniejsze jest to, co jest w twoim wnętrzu - powiada nam dzisiaj Pan Jezus. Nie udawaj, że jesteś dobry, ale bądź dobry naprawdę. Nie udawaj człowieka pobożnego, ale naprawdę zawierzaj siebie Panu Bogu. Nie udawaj dobrego ojca czy matkę, ale naprawdę kochaj swoje dzieci. Nie udawaj człowieka zatroskanego o dobro wspólne, ale niech dobro wspólne będzie naprawdę przedmiotem twojej troski." O. Jacek Salij OP

czciciel, 2017-02-08 11:02:02

JEZUS CHRYSTUS NASZYM PANEM JEST , PRZEZ SERCE JEZUSOWE PATRZMY NA NASZE SERCA , CZY ABY PROROKUJEMY POMYŚLNOŚĆ BRACIOM CZY ZAGŁADĘ ? czy , aby nie wtrącamy Micheasza do więzienia , bo zobaczył " całego Izraela rozproszonego na górach , jak owce bez pasterza ? " Pan rzekł : NIE MA NAD NIMI PANA . NIECH KAŻDY WRÓCI W POKOJU DO SWEGO DOMU " I Kr. 22. 17 . czyli do serca swego , bo od początku Bóg jest z nami . Jedno drzewo było dla człowieka , drugie zaś dla Boga . Zasady były proste ; TO JEST MOJE , A TO TWOJE . Ja ważne to były zasady , jak ważne są dziś , by godnie i dobrze żyć ...

danusia, 2017-02-08 10:41:35

Ojcze Michale : "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J 1,14 I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. "J 1,14, Jezus Chrystus to Imię Boga naszego i w tym Imieniu jest nasze Zbawienie. Nie wiem czemu poszło jako Gość ?

Gość, 2017-02-08 10:39:35

Ojcze Michale : "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas." J 1,14 I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. "J 1,14, Jezus Chrystus to Imię Boga naszego i w tym Imieniu jest nasze Zbawienie.

danusia, 2017-02-08 10:27:54

Poprawnie , " tę łaskę " :)

Jadwiga, 2017-02-08 09:58:11

Jezu,proszę o łaskę poznania siebie. Miłego dnia.

danusia, 2017-02-08 09:54:44

Bezwzględnie wszystkie rzeczy złe, które widzimy, słyszymy , analizujemy, niszczą nasze serce. Dlatego trzeba mądrze wybierać by usunąć niepokój z naszego serca. Unikać jeśli to możliwe głupoty świata. Jezus Chrystus jest Panem pokoju , którego nic i nikt nie może nam odebrać. Trwajmy przy Bogu. Panie proszę Cię o tą łaskę.

Grażyna, 2017-02-08 09:05:31

Jezu, moja Miłości! Jezu, mój Nauczycielu, dzięki na upomienie przez słowa, które dzisiaj kierujesz do mnie. Codziennie pragnę nawracać się z Tobą! Dziękuję Wam Siostry i Bracia za Wasze komentarze. Dziękuję że Jesteś, Ojcze Michale :)

Teresa 2, 2017-02-08 08:58:10

Dzisiaj Ojcze ukazałeś nam jak gdyby tomograf komputerowy zakażonej duszy ludzkiej dlatego należy być pod częstą kontrolą sakramentu pokuty aby nie zakażać otoczenia i nie dopuszczać jeszcze większego spustoszenia.Ojcze z Nieba dziękuję za dar kapłanów ,bądż uwielbiony w Najswietszym sakramencie ołtarza

Jolanta, 2017-02-08 08:22:48

Serce - zawsze mi się kojarzy z miłością, z delikatnością, a Jezus uświadamia mi dzisiaj, że może ono robić rzeczy najgorsze.I nie dzieje się to przypadkiem: każde zło, które czynię to mój wybór, to moja własna wina. Bardzo trudno przyznać się do tego.

Grzegorz, 2017-02-08 07:55:57

Jezus, Najświętsze Imię, Imię, które stwarza na nowo. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Redemptoris!

Małgosia, 2017-02-08 07:15:03

tak Jezus - ale jak często zapominam wymawiać to słowo. Jezu nie pozwalaj mi na to i napominaj mnie - właśnie w taki sposób jak to zrobił ojciec Michała . Dziękuję

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl