Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


m, 2016-09-28 21:52:44

"jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi."Rz 14,8

Teresa 2, 2016-09-28 10:54:51

Ojciec z Nieba mówi , że chce mnie w całości a nie tylko częściowo ( na raty:) ale On jest Kochany

Jolanta, 2016-09-28 07:13:38

Tak, Panie, zrobię to na pewno, pójdę za Tobą, ale najpierw... i robię to "ważniejsze" najpierw, przed NAJWAŻNIEJSZYM...

Grzegorz, 2016-09-28 07:09:13

Amen. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Śmierć to nawet nie trochę za późno, ale po prostu za późno. Radujmy się obecnością Pana tu i teraz. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

czciciel, 2016-09-27 22:56:43

" Syn Człowieczy nie ma miejsca , gdzie by głowę mógł położyć ." - jedno zdanie z wczoraj mi zostało ; tak jak Jezus często nie możemy sobie znaleźć miejsca wśród ludzi ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl