Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Teresa2, 2016-06-15 17:34:52

Chrystus widzi naszą nędzę najlepiej dlatego obdarował nas sakramentem pokuty, boli Go ta nasza nędza, no bo jak można się cieszyć szczęściem (Niebem) samemu mając tylu braci i sióstr ?

mama Honorata, 2016-06-15 09:23:03

Misjonarzu Miłosierdzia! Bardzo dziękuję za każdą troskę okazaną wobec bliźniego, za każde DOBRE SŁOWO! NIECH DOBRY BÓG ma Cię w opiece. Jestem, pamiętam przede wszystkim w codziennej modlitwie!

filemona, 2016-06-15 08:37:57

Panie Boże - wszystko co mam - to wszystko mam od Ciebie, dlatego cóż mogę dać Tobie - jestem Ci wdzięczna za te dary i nie przestaję Cię miłować, Tyś moim Królem i Oblubieńcem na wieki Amen.

Zosia, 2016-06-15 08:17:35

Bóg zapłać O.Michale za wspaniałe dzieło, dziś po raz pierwszy "spotykamy" się tą drogą.Jest ranek i niech dobry BÓG który widzi wszystko będzie dla nas wszystkich łaskawy i miłosierny i błogosławi nam rozpoczynający się dzień.

Jolanta, 2016-06-15 08:13:00

O Panie, wlej w moje wnętrze tego ducha łagldności i pokoju, który jest tak cenny przed Twoimi oczami ( 1P 3,4)

Grzegorz, 2016-06-15 07:17:38

Jezu, proszę przyjdź do mnie w mojej słabości. Przyjdź z darem Miłości. Dziękuję Ci. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Nostra!

antonina, 2016-06-15 06:03:01

♥Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie? Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, Pokój i wytrwanie ukojenie w bólu. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.♥ ♫ Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, Króluj nam! Poprzez wieczny czas króluj Jezu nam. ♫ - błogosławionego dnia https://www.youtube.com/watch?v=2SFKqsEkCfc

antonina, 2016-06-15 05:54:41

"Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie,"

czciciel, 2016-06-14 23:05:04

Tego nam właśnie brakuje w naszych pustych naczyniach , chciałoby się powiedzieć w naszych pustych bez Boga dniach ... ODSŁANIANIA SIĘ PRZED BOGIEM . Nigdy nie dość modlitwy , postu i jałmużny bo wszyscy jesteśmy dłużnikami przed Panem Bogiem . BÓG NIE TYLKO NAM ODDAJE , ALE I NASZYM WIERZYCIELOM , ODDAJE W DWÓJNASÓB , jak dwie poły płaszcza Elizeuszowi . Oddaje nasz dług wobec naszych braci i sióstr , wobec których zawiniliśmy , oddaje z nawiązką . Tak jak wierzycielom wdowy , która już nie miała z czego spłacać swoich zobowiązań / zob 2 Kpł 4 / . WSZYSCY ZOBACZCIE JAK NASZ PAN JEST DOBRY !

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl