Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


ewa maria, 2016-06-02 21:40:16

Ojciec Michał odkryje nam tę tajemnicę...Prawda?

ewa maria, 2016-06-02 21:37:00

Mnie się, wydaje, że to Leśniów... tak logicznie i obrazowo, ale pewności nie mam....

Elżbieta, 2016-06-02 11:55:11

Panie Boże, proszę ciebie o Łaskę Miłości. Bóg zapłać! Pozdrawiam Cię Ojcze Michale. Z Maryją.

Lidia, 2016-06-02 11:49:17

Panie Boże proszę - zaradź memu niedowiarstwu, naucz mnie odpowiedzieć miłością na TWOJĄ MIŁOŚĆ.

Teresa, 2016-06-02 09:46:56

Bardzo dziękuję!

Renata, 2016-06-02 08:53:36

Panie Jezu, proszę Cię o dar miłości, uzdolnij nas do miłości! Sami z siebie jesteśmy zdolni tylko do złego. Bez Ciebie NIC.

Grzegorz, 2016-06-02 08:10:27

Gdyby Pan miał spełnić tylko jedną prośbę, wysłuchać tylko jednej modlitwy, to będzie modlitwa o Miłość. Poza Miłością wszystkie inne jest wtórne. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Caritatis!

Jolanta, 2016-06-02 07:27:37

Jezus codziennie mówi do mnie: "Jolanto, jestem Miłością i kocham cię. Otwórz się na tę Miłość, przyjmij Ją, a Ja nauczę cię kochać Boga i bliźniego". Duchu Święty, naucz mnie codziennie dostrzegać, przyjmować i naśladować tę Miłość!

antonina, 2016-06-02 06:47:07

przebaczajmy sobie nawzajem, tak jak i On nam przebacza każdego dnia - błogosławionego dnia https://www.youtube.com/watch?v=sza4rh1YzsM

antonina, 2016-06-02 06:42:31

módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

antonina, 2016-06-02 06:40:49

Jeżeli Bóg ukochał nas z naszymi grzechami, to i my winniśmy patrzeć na siebie z akceptacją naszych wad i słabości

antonina, 2016-06-02 06:37:29

"W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha." 1J 4,10-13

andrzej, 2016-06-02 00:24:56

Tak bardzo czekam.

czciciel, 2016-06-01 23:14:32

przykazanie dla tych co jeszcze nie poznali Miłości , Obietnica zaś dla Tych co Tą Miłością żyją , pozdrawiam i życzę dużo miłości , dedykuję piosenkę ; na You ; Sissel Kyrkjebo - Make You Feel My Love

Paulina, 2016-06-01 22:59:52

przykazanie czy obietnica?

czciciel, 2016-06-01 22:56:00

Jak nie kochać , gdy tej miłości szukamy całe życie ? Jak nie kroczyć śladami , które nam pozostawił ? Jak nie szukać Prawdziwego Ojca , Ojca nad Ojcami ? DOSKONAŁA MIŁOŚĆ W DOSKONAŁYM OJCU PO KRES ŻYCIA NASZEGO . Jako Synowie , tak jak Jezus , po Krzyż . Krzyża Twego się nie wstydzę , Krzyża Twego się nie lękam , przed Twym Krzyżem klękam ...

Ania, 2016-06-01 22:10:44

Piękne słowa w pięknej scenerii :-) ciekawe gdzie to jest nagrywane?

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl