Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2016-05-13 23:11:05

MATKO DZIECKA NIENARODZONEGO - módl się za nami

antonina, 2016-05-13 19:18:41

Przyjdź Duchu Święty! Duchu Święty prowadź!

antonina, 2016-05-13 19:16:46

„Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go wszędzie. Szukaj Go w każdym czasie, a znajdziesz Go zawsze.” - św.Wincenty Pallotti

antonina, 2016-05-13 19:12:32

:) eh, błądzić i mylić się jest rzeczą ludzką, a kto szuka błądzi, ale szukając znajduje :)

Teresa 2, 2016-05-13 14:50:04

Prosty uśmiech , proste słowa , prosto z serca to moc Boża

Zdzisława, 2016-05-13 10:04:27

dziękuję za słowo ono mnie podtrzymuje na duchu i w Wierze ciągle mam upadki i zwątpienia ufam że Bóg wie czego mi potrzeba niech będzie Bóg uwilbiony

Grzegorz, 2016-05-13 07:12:04

Przyjdź Duchu Święty! Udziel nam Miłości na dzisiaj i na jutro, abyśmy nieustannie Cię uwielbiali! Tobie wszelka Chwała! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Vas Spirituale!

antonina, 2016-05-13 07:09:10

Dla Jego Bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas, i świata całego

Jolanta, 2016-05-13 06:56:46

"Proście Ducha Świętego o dar miłości, abyście każdego dnia żyli miłością-będąc blisko bliźnich; i abyście każde utrapienie pokonywali z miłością".(Medjugorie, 25.05.2000) Przyjdź, Duchu Święty!

antonina, 2016-05-13 06:29:41

piątek. pomilczę z Tobą mój Jezu, przecież Ty wszystko wiesz

antonina, 2016-05-13 06:23:58

nie pyta ten, kto znalazł, pyta ten, kto szuka, a kto szuka nie błądzi - ♪ tłumy, tłumy serc, zagarnięte przez jedno serce, jedno serce najprostsze, najłagodniejsze ♪ https://www.youtube.com/watch?v=Kjv0JZa6cKc

antonina, 2016-05-13 06:18:13

"Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego."

czciciel, 2016-05-12 23:14:51

TERAZ STAJEMY PRZED SĄDEM , GDYŻ POKŁADAMY NADZIEJĘ W OBIETNICY DANEJ PRZEZ BOGA NASZYM OJCOM ,KTÓREJ SPEŁNIENIA SPODZIEWA SIĘ DOCZEKAĆ DWANAŚCIE POKOLEŃ , SŁUŻĄCYCH BOGU WYTRWALE W DZIEŃ I NOCY na podst. Dz. 26, 6 ............... O mój Jezu , przebacz nam nasze grzechy , zachowaj nas od ognia piekielnego , zaprowadź wszystkie dusze do Nieba , a szczególnie te , które najbardziej potrzebują Twego Miłosierdzia . Fatima 13 . VII. 1917 ................. " Idźcie , dzieci , idźcie , Ja zaś sama i opuszczona zostać muszę . Zdjęłam szatę pokoju a przyoblekłam się w wór do mojej modlitwy błagalnej i za dni moich wołać będę do Przedwiecznego . Miejcie ufność , dzieci , wołajcie do Boga a wyrwie was z mocy , z ręki nieprzyjaciół .Ja zaś z ufnością powierzyłam Przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie Święty Miłosierdziem , jakie okaże wam Przedwieczny , wasz Zbawca ." Ks. Ba .4 ,19 -22.

Iga, 2016-05-12 22:48:43

Kocham Ciebie Jezu. Dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu.

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl