Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


filemona, 2016-01-13 16:44:47

Wiele razy doświadczyłam Bożej pomocy, kiedy rozpoczęłam dzień od Eucharystii, miałam wtedy Boży plan na cały dzień ułożony według prawideł Boskich.

papierek od cukierka, 2016-01-13 15:39:34

Słucham Boga (i działam) jak Samuel, czy jak Heli? A nasz Pan pragnie napełnić każdy pusty papierek od cukierka Swoją słodyczą...

czciciel, 2016-01-13 11:42:36

Piękna Jesteś Przyjaciółko Moja , jak Najpiękniejsza Matka Ma

Teresa 2, 2016-01-13 09:52:34

Aby serce biło dla Chrystusa , jedynym na to sposobem jest wzmocnienie, posilenie się Ciałem i Krwią Pańską w sakramencie Ołtarza

Jolanta, 2016-01-13 09:02:51

"Mów Panie, bo sługa Twój słucha"- te słowa proroka Samuela z pierwszego czytania powinny stać się moją codzienną modlitwą, bo pragnę usłyszeć, co chce mi powiedzieć Bóg. Panie, pozwól mi rozpoznać Twój głos, ucz mnie gotowości do słuchania Twojego Słowa.

antonina, 2016-01-13 07:00:50

a kiedy dotykają cię problemy, swoje lub innych, i chcesz je przedstawić Panu, to jak i gdzie się modlisz..? nie ma modlitwy osobistej by nie zanieść jej przed Ołtarz, jedno przenika drugie

Grzegorz, 2016-01-13 06:59:05

Świątynia i dom - dwa bliskie miejsca. I radość, że Pan jest tu i tu. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Ecclesiae!

antonina, 2016-01-13 06:37:12

" Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem." Iz 53,9-10

czciciel, 2016-01-12 23:29:04

Ojcze NASZ , który JESTEŚ w Niebie , święć się Imię TWOJE ... NIE WZYWAM W POJEDYNKĘ ALE we WSPÓLNOCIE ZA KTÓRĄ SIĘ ZAWSZE MODLĘ . inaczej był bym wiarołomny , to tak jak bym zostawił umierającego a poszedł się modlić do Świątyni ..................................................... .. i tego właśnie doświadczyłem , choć nie był to grzech , ale WOLA BOŻA ...

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl