Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


Oli, 2015-12-20 20:25:23

Ojcze loganie Nie puszczasz w życie kwasu Wiesz po co żyjesz, a Twoje slowo czasem trafia w strunę co z innymi zagra, że ciary idą

Ewuś, 2015-12-19 19:10:44

Pomódl się Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Miriam, Tyś jest bramą do nieba, moim niebem jest Twój Syn Weź mnie, weź mnie do Swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć.

Teresa 2, 2015-12-19 11:35:22

W dzisiejszych czytaniach zobaczyłam ukryte dary jakimi są akty wiary , nadziei , Miłości i żalu

Renata, 2015-12-19 11:04:27

Panie, wypełnij moją pustkę. Daj serce nowe, mądre i rozumne. Ulecz mnie.

MTK, 2015-12-19 10:50:14

W dzisiejszych czytaniach opisano zdjęcie hańby niepłodności z dwóch kobiet. Dzięki przyjściu na świat Jezusa została zdjęta hańba grzechu z całej ludzkości. Bóg daje nam jednak wolność - możemy wybrać dobro lub zło, życie lub śmierć... Panie, daj abym wreszcie przejrzała!

antonina, 2015-12-19 10:35:47

Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela Słowem przywitana, Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski. Oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest Matką, Wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem Zechciał być na ziemi. O Dziewico sławna I pokory wzorze, Wyzwolonym z winy Daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa, Mieć w Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym Jedno uwielbienie. Amen.

antonina, 2015-12-19 10:34:32

♫ Ave, Maris stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo Felix coeli porta. Sumens illud Ave Gabriélis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen. Solve vincla reis, Profer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuncta posce, Monstra te esse Matrem, Sumat per te preces, Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus, Virgo singuláris, Inter omnes mitis, Nos culpis solútos, Mites fac et castos. Vitam praesta puram Iter para tutum, Ut vidéntes Jesum, Semper collaetémur. Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus Spiritui Sancto, Tribus honor unus. Amen. ♫ https://www.youtube.com/watch?v=bJkRmFcarfY

Grzegorz, 2015-12-19 08:11:20

Dobry Boże, niech będzie Pełnia Twojej Chwały w nas, w Kościele, we wszystkich sercach! Proszę, przyjdź i nadaj kierunek naszemu życiu, prowadź! Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Stella Maris!

filemona, 2015-12-19 00:39:01

Dziś dzień moich narodzin - Panie Jezu pozwól mi przyjść do Ciebie i uwielbić Twoje Imię, dziękować za to że jestem Twoim dzieckiem i prosić o wiarę dziecka, abym nigdy nie zwątpiła w Twoją wszechmoc i miłosierdzie. Jezu miłości moja bądż uwielbiony i zmiłuj się nade mną Amen.

czciciel, 2015-12-18 22:30:54

Psalm 153 , Zmartwychwstanie ; O jeszcze jedno proszę Litościwy Panie , gdy ktokolwiek z nas upadnie na własne żądanie , Ty wyciągnij Swą Rękę na nasze wołanie .Gdy nas grobu ciemność pochłonie , niech Twa Ręka obejmie nasze dłonie . Dusze nasze obejmij , serca nasze , niech nie grzęzną w bezwładnej masie . Jak po nocy słońce , wyjrzyj w promienistej krasie . Przez trójkątne okno w promienistym wejrzeniu , nawiedź schodzących wędrowców w naszym uniżeniu . I choć oczy zamknięte , już czuję , że Miłosierdzia Światłość w dusze postępuje . Nawiedź pozostałych , pogubionych w ich niepewnym losie , by Twe Światło ujrzeli już tutaj na ziemi , by znów w ciemność nie wpadli , by Światłością żyli , wiedzeni , już nie bali się cienia . Niech pełni Światłości postępują w chwale , niech resztę życia wiodą doskonale . Przez Twoje Święte ZMARTWYCHPOWSTANIE niech nasza dusza z grzechów powstanie .

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl