Mój komentarz video do Ewangelii na kolejny dzień, zawsze o godz. 22:00.

dodaj komentarz subskrybuj

Komentarze


czciciel, 2015-12-19 17:13:01

" Po połamaniu jarzma / zdjętego / z szyi proroka Jeremiasza przez proroka Chananiasza , skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo " Idź i powiedz Chananiaszowi : Tak mówi Pan : Połamałeś jarzmo drewniane , a przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne "Ks.Jer 28 ,12-13 nazbyt często zdarzyć się może człowiekowi taka pewność , granicząca z przeświadczeniem sprawiedliwości Bożej , że ów nadużywa słowa , by nim prowadzić wielu . Dał mi jednak Pan dziś poznać przez powyższy cytat , że PRAGNIE BARDZIEJ MIŁOSIERDZIA NIŻ OFIARY . We wszystkim co czynimy , choć byśmy mieli tę pewność i rację , roztropnie musimy mieć wzgląd nad WIĘKSZYM PRAWEM MIŁOŚCI niż SPRAWIEDLIWOŚCI . Jeżeli więc swym pochopnym słowem uczynimy więcej szkody to zaniechajmy sprawiedliwości , bo może się okazać , że walczymy z BOGIEM . DO NIEGO TO NALEŻY NIE TYLKO OSTATNIE SŁOWO ale i WOLA . Wolą Bożą może być zarówno błogosławieństwo jak i przekleństwo , tak jak KRZYŻ dla jednych jest znakiem Chwały a dla drugich sprzeciwu .Biorę więc TE JARZMO ŻELAZNE NA SIEBIE bo jestem niczym wierny wół przy SŁOWIE BOŻYM .

ona, 2015-12-18 21:03:02

Matuchna najczystsza, niepokalana została tak haniebnie posądzona; przyjęła to jednak w pokorze, bez tłumaczenia się, ufając bezgranicznie w obronę i pomoc Boga. Niech nam - nieczystym i skalanym - wyprasza ufność w miłosierdzie boże, szczery żal za grzechy i gorliwą pokutę. Przyjdź Panie Jezu ze Swą Matką do mojej lichej stajenki...

filemona, 2015-12-18 20:31:47

Dobra i kochająca Matko moja Maryjo, włóż mi swą świętą rękę na głowę, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, i prowadż mnie do Twego Syna Amen.

Teresa 2, 2015-12-18 10:08:58

Maryjo , Maryjo , Maryjo Niebieska nasza Królowo .Maryjo , Maryjo , Maryjo odnów nasz naród na nowo.Spoglądasz na nas z Twoich ołtarzy Niebieska Pani o ślicznej twarzy - Mamuniu

Jolanta, 2015-12-18 08:11:50

"Potrzeba nam wzrastać, wciąż rodzić się na nowo w Duchu Świętym. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w naszym życiu obecna będzie Maryja- Matka Źródła Życia. Maryja jest zbawiennym Darem Zbawiciela, Jej Syna. Dar ten winni wszyscy przyjąć, jeśli naprawdę pragną zbawienia" (Św. Jan od Krzyża)

Grzegorz, 2015-12-18 06:50:25

Przeżywanie życia z Maryją daje nieustanną bliskość Jezusa. Gdzie On, tam wiernie Ona. Na dobre i na złe. By poczuć smak życia, warto wybrać się w tę Drogę z Nimi jak Józef. Dziękuję Ojcze Michale. Ave Maria, Mater Dei!

Ewuś, 2015-12-17 22:47:49

Totus Tuus Maria

czciciel, 2015-12-17 22:19:51

Psalm 152 , Stabat Mater ; Żal mi , jak żal mi , mój Odwieczny Panie , tych słabości moich w oddalonym planie . Przywiodła mnie Tu Matka Stojąca pod Krzyżem Twego Syna , nim się wypełniła godzina . Pobladłem ze słabości i żalu , litości ... WYKONAŁO SIĘ ... Zawirował świat i upadł . Sczezł by bez Ciebie , gdyby nie Maryja i Twój Syn , krwią zbroczony na purpury niebie . Żal mi , jak żal mi Miłosierny Panie , że nie zdjęci trwogą w Twym Odwiecznym Planie giną na własne żądanie . Lecz skoro TU JESTEM NA PURPURY NIEBIE ODWAŻĘ SIĘ PROSIĆ ZA NIMI DO CIEBIE .

Subskrybuj newsletter!

Jeśli chcesz codziennie wieczorem otrzymywać komentarz video na kolejny dzień, wpisz się na listę mailingową.

Kontakt


Zachęcam, by przekazywac wszystkim zainteresowanym wiadomość o
"Kilku słowach o Słowie",
aby ta wspólnota osób pochylonych nad Ewangelią, która daje życie,
wciąż się rozszerzała.

o. Michał Legan OSPPE
Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika

Jasna Góra, ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

© Michał Legan OSPPE / design: ordigital.pl